Zavod za statistiku: U Bujanovcu i Preševu trenutno živi 62.000 Albanaca

Bujanovac, 22. decembar 2022. Direktor Republičkog zavoda za statistiku (RZS) Miladin Kovačević rekao je da je u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa prisutno od 61.000 do 62.000 Albanaca. Na pitanje koliko je Albanaca popisano u ove tri opštine, Kovačević je odgovorio da je „ukupan broj popisnica koji je ušao u bazu oko stotinak hiljada, a … Nastavi sa čitanjem Zavod za statistiku: U Bujanovcu i Preševu trenutno živi 62.000 Albanaca