Objavite čitulju

Unesite tekst čitulje

Unesite potpis za čitulju.

Dozvoljeno je dodati fotografije u .jpg i .png formatu. Dimenzije fotografija ne smeju biti manje od 150x150px.

Unesite datum ili godinu rodjenja: 01.01.1950. ili 1950.

Unesite datum ili godinu smrti: 01.01.2021. ili 2021.

Izaberite verski simbol.

Trenutno nije moguće izabrati okvir.

Trenutno nije moguće izabrati veličinu.

Unesite vaše podatke na osnovu kojih će vas naši administratori kontaktirati i obavestiti kada Čitulja bude objavljena.

Lične uplate se vrše u:
UG Bujanovačke, Karađorđa Petrovića 144, Bujanovac. Kontakt telefon 065/2278906.

Uputstvo za uplate uplatincom:
– Svrha uplate: Čitulja
– Primalac: Udruženje građana Bujanovačke, Karađorđa Petrovića 144, Bujanovac.
– Račun primaoca: 200-2798930101925-08
– Bez poziva na broj.

Cena objave je u početnom periodu rada sekcije InMemoriam je 990 RSD.

Napomena: Čitulja će biti objavlje na sekciji nakon što administrator registruje uplatu i proveri verodostojnost čitulje.

Potrebno je da pročitate i prihvatite uslove korišćenja