fbpx

GASIFIKIMI I JUGUT TË SERBISË, BUJANOCI NUK FIGURON

Bujanoc, Beograd, 1 shtator 2020 (Foto ilustrim) – me Planin e zhvillimit të sistemit të transportit Yugorosgaz –Transport sh.p.k për periudhën 2020-2029. është planifikuar ndërtimi i një tubacioni gazi, i cili do të “mundësojë gazifikimin më intensiv të jugut të Serbisë, veçanërisht në Vranjë, Vladiçin Han dhe Surdulicë”.

Ky Plan, i cili nuk përmend Bujanocin, u miratua nga Këshilli i Agjencisë serbe të energjetikës.

Deri në Bujanoc, konktimi është planifikuar vetëm në fazën e ndërlidhjes me Maqedoninë e Veriut.

Sipas portalit E-kapija, në fillim të marsit 2020, operatori i sistemit të transmetimit Jugorosgaz-Transport i paraqiti Agjensionit për energjetikë të Republikës së Serbisë një propozim për Planin e zhvillimit të sistemit të transportit për periudhën 2020-2029. vjet

Agjencia organizoi konsultime publike dhe ftoi të gjitha palët e interesuara të paraqesin vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet, thuhet në faqen e Agjencisë. Në internet.

Pas përfundimit të konsultimit publik, operatori i sistemit të transmetimit Yugorosgaz –Transport paraqiti një propozim të ri të Planit, në të cilin komentet e marra u pranuan dhe u bënë korrigjimet dhe shtesat në të dhënat e kërkuara nga Agjencia.
Le të ju kujtojmë, Yugorosgaz-Transport sh.p.k., themeluesi i së cilës është reklamimi i Yugorosgaz, u themelua në Nish në vitin2012. Aktiviteti kryesor i kompanisë është transporti përmes tubacioneve.

Në vitin 2013, Jugorosgaz-transport sh.p.k. nënshkroi një marrëveshje me Qeverinë e Serbisë duke i besuar kësaj kompanie aktivitetin e transportit dhe menaxhimit të sistemit të gazit natyror në rrugën e tubacionit kryesor të gazit MG-9 dhe MG-11.
Leave a Reply

Your email address will not be published.