fbpx

ME RISHIKIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË BUJANOCIT JANË SIGURUAR FONDET PËR PËRCJELLËSIN PERSONAL DHE AUTOPASTRUESIN

Shkruan: D. Stoshiq
Bujanoc, 17. shtator 2021 – Me rishikimin e buxhetit të komunës së Bujanocit, i cili u miratua nga Këshilli Komunal të mërkurën, janë siguruar fonde për të financuar mbikëqyrjen e rindërtimit të Shkollës fillore “Branko Radičević” në Bujanocit, blerjen e një autopastruesi të dhe shlyerjen e borxhit ndaj asistentëve personal.

Pas rishikimit të dytë këtë vit, të hyrat e buxhetit janë vlerësuarnë 1.09 miliardë dinarë, që është 216 milionë më pak se në buxhetin e mëparshëm, por në realitet është një rritje prej 19 milionë.

– Fondet në vlerë prej 235 milion dinarë që ishin planifikuar për rindërtimin e shkollës tani janë “hequr” dhe kjo është arsyeja pse ne kemi një ulje të buxhetit, por buxheti real është rritur me 19 milion nga fondet burimore – thotë për Bujanovaçke kryeshefi i Drejtoratit për financa, Boban Pavlloviq,.

Ai shpjegoi se fondet për rindërtimin e shkollës ishin të planifikuara dhe në fakt të paraqitura në mënyrë fiktive, sepse kjo ishte një nga kushtet për zhvillimin e procedurës së prokurimit publik për rindërtimin e shkollës fillore, meqë pasi procedura e prokurimit publik përfundoi dhe kontrata me kontraktori u nënshkrua, buxheti tani ishte zvogëluar për atë shumë.

Në të njëjtën kohë, ai thekson se këto fonde kalojnë përmes Zyrës së investimeve publike, e cila paguan drejtpërdrejt kontraktorin.

– Nga ana tjetër, Komuna e Bujanocit është zotuar të financojë mbikëqyrjen profesionale të ekzekutimit të punimeve në rindërtimin e shkollës, në shumë prej rreth 7 milion dinarësh, që është edhe arsyeja për rishikimin e buxhetit, por edhe për vonesën me rindërtimi i shkollës – thotë Pavlloviq.

Për shkak të blerjes së një autopastruesi dhe borxhit ndaj asistentëve personal, buxheti i komunës u rrit me rreth 11.4 milion dinarë.

– Komuna e Bujanocit tashmë ka marrë 7 milionë dinarë nga Ministria përgjegjëse për zhvillimin e komunave të pazhvilluara, ndërsa pjesën e dytë të shumës do ta financojmë për blerjen e autopastruesit nga fondet tona. Shuma prej rreth 4.4 milion dinarë është planifikuar për asistentët personalë, për pagesën e rrogave të prapambetura – shpjegon Pavlloviq.

Ai shtoi se pritet të bëhet edhe një rishikim tjetër i buxhetit deri në fund të vitit.
Leave a Reply

Your email address will not be published.