fbpx

QYTETARËT E BUJANOCIT MES KURSIMEVE DHE KREDIVE

Bujanovaçke, 14. dhjetor 2022.

Bujanoc, 14. dhjetor 2022. Nxënësit e vitit të tretë të profilit arsimor Teknik doganor në rubrikën “Ekonomia virtuale” u angazhuan në hulumtimin e shprehisë së huamarrjes dhe kursimit të qytetarëve të Bujanocit.
Hulumtimi është realizuar në periudhën prej 15 deri më 30 nëntor dhe të anketuarit kanë qenë pjesëtarë të të dy gjinive, të punësuar dhe të papunë, të të gjitha moshave dhe strukturës arsimore.
Në bazë të rezultateve të përpunuara të anketës, konstatojmë se mbi 92% e qytetarëve të Bujanocit kanë kontakte me bankat dhe kryesisht kanë të bëjnë me llogari rrjedhëse. Pyetjes A kurseni, 51% janë përgjigjur pozitivisht, 30% kursejnë në banka dhe pjesa tjetër e të anketuarve kursimet i mbajnë në shtëpi. Si arsye pse nuk kursejnë në banka, të intervistuarit theksojnë mungesën e parave dhe mungesën e besimit te bankat. Numri më i madh i të anketuarve kursejnë në banka, çka tregon se qytetarët kanë besim në valutën kombëtare. Këshilla e të gjithë të anketuarve është se duhet të kurseni sa herë të lejojnë kushtet.
Sa i përket kreditimit, nga numri i përgjithshëm i të anketuarve, 92% e tyre theksojnë se aktualisht janë me borxhe ndaj bankës. Lloji më i zakonshëm i huamarrjes është në formën e një minus të lejuar në llogarinë rrjedhëse. Të gjithë të anketuarit pajtohen se normat e interesit për kreditë janë shumë të larta. Si arsye për huamarrje ata më së shumti deklarojnë se të ardhurat mujore nuk mjaftojnë për të mbuluar shpenzimet rrjedhëse.
Nxënësit theksojnë se norma nominale dhe efektive e interesit duhet të merret parasysh gjatë kontraktimit të kursimeve dhe huamarrjes.
Norma nominale e interesit (NNI) është interesi që paraqitet me shkronja të mëdha, nga afër, në reklama. Është interesi i ashtuquajtur “bazë” që përfaqëson çmimin e kredisë që paguani dhe përcaktohet në marrëveshjen e kredisë që nënshkruani me bankën. Kur merrni një kredi, interesi do të llogaritet mbi kryegjënë e marrë në përputhje me normën nominale të interesit të rënë dakord dhe nuk do të ketë befasira.
Norma efektive e interesit (NEI) shfaqet në reklama me shkronja të vogla, zakonisht diku në fund të ekranit, dhe në fakt është figura më e rëndësishme. Pse ka nevojë për të shfaqur NEI? Për shkak të mënyrës së funksionimit të bankave dhe detyrimeve shtesë që bankat u vendosin klientëve të tyre gjatë marrjes së një kredie, për klientët ka kosto shtesë që lidhen me kredinë, të cilat nuk janë norma e interesit. Në shembullin e një kredie për shtëpi, banka mund t’i kërkojë klientit të paguajë kostot e përpunimit të kredisë, kostot e administrimit të kredisë, kostot e lëshimit të kredisë, regjistrimin e hipotekës, kostot e sigurimit të jetës për kohëzgjatjen e kredisë dhe kosto të tjera të ndryshme që varen nga banka ku e keni marrë nga kredinë.
Në përgjithësi, gjëja më e rëndësishme në kontakt me bankat është njohja e procedurave dhe llogaritjeve që aplikohen, në mënyrë që të vlerësoni mundësitë dhe pozicionin tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme. Llogaritësit e kredisë që ekzistojnë në shumë faqe interneti mund të jenë gjithashtu një ndihmë e madhe.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *