fbpx

E ENJTJA E MADHE, DITË E FALJES, FILLIMIT TË GNJYROSJES SË VEZËVE DHE I LIDHJES SË KËMBANAVE NË KISHA

Bujanoc, 13 prill 2023. Besimtarët ortodoksë festojnë të Enjten e Madhe, në kujtim të Darkës së Fundit të Jezu Krishtit dhe apostujve. Fillon rituali i lyerjes së vezëve, ndërsa në kisha lidhen kambanat sepse janë shenjë gëzimi. E enjtja e Madhe është e vetmja ditë në Javën e Shenjtë kur lejohet të hahet ushqim i gatuar në vaj, si dhe të pihet pak verë. Populli beson se edhe mëkatarët më të mëdhenj që marrin Kungimin e Shenjtë të Enjten e Madhe u falen të gjitha mëkatet.
Të enjten e Madhe përkujtohen katër ngjarje: larja e shenjtë e këmbëve të dishepujve, Darka e Fundit, lutja e mrekullueshme dhe tradhtia ndaj Birit të Perëndisë.
Në këtë ditë, Krishti u kthye në Jeruzalem me dishepujt e tij. Në Darkën e Fundit, ai themeloi Sakramentin e Shenjtë të Kungimit, duke ndarë bukë dhe verë, me fjalë që mund të dëgjohen edhe sot gjatë liturgjisë së shenjtë.
Pastaj ua lau këmbët dishepujve të tij, duke i mësuar t’i shërbenin njëri-tjetrit. Ai tashmë iu kishte folur hapur për vuajtjet e ardhshme. Pasoi tradhtia e Judës dhe ushtarët morën Birin e Perëndisë nga Kopshti i Gjetsemanit.
Të enjten e Madhe shërbehet liturgjia e Shën Vasilit të Madh. Në mbrëmje lexohen dymbëdhjetë pasazhe nga Ungjilli për Mundimet e Krishtit. Këmbanat lidhen në kisha sepse janë shenjë gëzimi. Do të dëgjohet sërish vetëm në Pashkë. Deri atëherë adhurimet shpallen me duartrokitje.
Festa është një nga ditët e përcaktuara për kungimin e besimtarëve. Përgatiten edhe ceremoni për kungimin e të sëmurëve gjatë gjithë vitit.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *