fbpx

KËSHILLA PËR BLERJEN E APARTAMENTIT TË PARË

Blerja e apartamentit tuaj të parë është një nga investimet më të rëndësishme, por edhe një burim stresi – gjë që është e logjikshme, kur shikojmë të gjithë procesin e aplikimit dhe kushtet e ndryshme që duhet të plotësojë kandidati për të marrë një kredi për banesë.
Edhe pse e gjithë procedura duket e ndërlikuar dhe kërkuese, me përgatitjen dhe planifikimin e duhur, blerja e pasurive të paluajtshme mund të shkojë pa probleme.
Prandaj, në tekstin e mëposhtëm, ne kemi përgatitur një udhëzues të detajuar për blerjen e apartamentit tuaj të parë!

#1 Vendndodhja e banesës – zgjidhni një vend sipas nevojave tuaja
Hapi i parë sigurisht që lidhet me vendndodhjen specifike – preferoni të jetoni në qendër apo në periferi të qytetit?
Keni në plan të qëndroni në vendlindjen tuaj apo do të provonit më mirë në një qytet tjetër? Preferoni jetën e qytetit apo të fshatit?
Pasi t’u përgjigjeni këtyre pyetjeve, lista juaj e prioriteteve duhet të jetë më e qartë.
Qoftë një ndërtim i ri në Beograd apo një ndërtim i vjetër në Bujanoc, është thelbësore që të merrni një vendim bazuar në afinitetet dhe nevojat tuaja personale.
Vendimi nëse do të blini një banesë të re apo një banesë të vjetër varet nga shija juaj.
Ndërtesat e reja shpesh janë më të shtrenjta, por ofrojnë një mënyrë jetese më moderne, izolim më të mirë dhe shpesh janë të pozicionuara më mirë në qytet. Nga ana tjetër, ndërtesat e vjetra janë shpesh më të favorshme dhe më të lira, ato kanë hijeshinë e tyre dhe nxjerrin një mënyrë jetese tradicionale.
Gjithashtu, në vendimin përfundimtar do të ndikojnë shumë faktorë si dendësia e trafikut dhe infrastruktura e trafikut, më pas qetësia e zonës, ofertat e biznesit, mundësia e krijimit të familjes dhe niveli i frekuentimit në eventet kulturore.
Pasi të jetë përcaktuar vendndodhja, lloji i ndërtimit dhe sipërfaqet e dëshiruara të banesës, mund të kalojmë në hapin tjetër lidhur me kushtet e pagesës.
#2 Kushtet për marrjen e një kredie për strehim
Kur vendosni të blini një apartament, hapi i dytë është të mësoni për kushtet për marrjen e një kredie për shtëpi.
Banka do të analizojë situatën tuaj financiare dhe do të përcaktojë se sa kredi mund të merrni.
Ka disa banka në Serbi që ofrojnë kredi për banim dhe kushtet mund të ndryshojnë nga një institucion në tjetrin.
Megjithatë, ekzistojnë disa kushte të përgjithshme që bankat kërkojnë për marrjen e një kredie për shtëpi/apartament, siç janë:
 Punësimi i përhershëm ose të ardhura të rregullta – do të thotë që ju duhet të jeni në punë me kohë të plotë ose që jeni pensionist deri në moshën 70 vjeçare. Gjithashtu, të ardhurat tuaja duhet të jenë 2 deri në 3 herë më të larta se kësti i mundshëm mujor për t’u miratuar për kredinë.
 Pjesëmarrja – zakonisht arrin në 10-20% të vlerës së banesës.
 Sigurimi i pasurive të paluajtshme dhe jetës – i kontraktuar me bankën.
 Historia kreditore – duhet të keni një histori kreditore të favorshme për t’u miratuar për një kredi, që nënkupton se keni paguar rregullisht taksat tuaja, nuk keni regjistruar detyrime të prapambetura në 2 vitet e fundit dhe nuk keni tejkaluar minusin e palejuar.
Siç e përmendëm edhe më herët, kushtet për marrjen e një kredie për banesa janë subjekt i luhatjeve, megjithatë këto janë disa norma universale që priten, dhe mund të shërbejnë si udhërrëfyes.
Në Serbi, çmimet e apartamenteve variojnë nga rreth 800 euro për metër katror për apartamentet në qytetet më të vogla, deri në mbi 2,000 euro për apartamentet në pjesët më të kërkuara të Beogradit.
Kur blini një apartament, është e rëndësishme të mbani parasysh buxhetin tuaj dhe të mos blini një apartament që është jashtë mundësive tuaja.
#3 Përfitimet tatimore kur blini apartamentin tuaj të parë
Kur blini një shtëpi të parë, ekzistojnë disa përfitime tatimore që janë në dispozicion.
Nëse jeni duke blerë pasurinë tuaj të parë të paluajtshme të këtij lloji, ju keni të drejtë edhe për një lehtësim të caktuar tatimor, i cili i referohet rimbursimit të TVSH-së kur blini apartamentin tuaj të parë.
Më saktësisht, nëse deri më tani nuk keni pasur asnjë pronë tjetër të paluajtshme, mund të shfrytëzoni të drejtën për t’u liruar nga pagimi TVSh-ës për blerësit e pasurisë së parë të paluajtshme.
Prandaj, kushtet për fitimin e kësaj të drejte janë si më poshtë:
1. Ju duhet të jeni person fizik i rritur;
2. Duhet të jeni shtetas i Republikës së Serbisë;
3. Ju duhet të keni vendbanim të përhershëm në territorin e Serbisë.
4. Përveç kësaj, gjithashtu është e nevojshme të dëshmoni me vërtetim nga Drejtoria e të hyrave se nuk zotëroni pasuri të tjera të paluajtshme, pra që nuk karakterizoheni si tatimpagues.
Të gjitha këto kushte vlejnë edhe për anëtarët e tjerë të familjes me të cilët do të ndani të njëjtën çati (partneri martesor ose jashtëmartesor, fëmijët ose prindërit).
Një rimbursim i TVSH-së 10% ofrohet edhe për një apartament deri në 40 metra katrorë dhe ju mund të merrni 15 metra katrorë shtesë për çdo anëtar të familjes (nëse anëtari është në moshë madhore dhe nuk ka pronë të regjistruar në emër të tij).
Është shumë e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje artikullit të mëposhtëm:

Nëse jeni duke blerë një apartament nga një investitor, sigurohuni që të kontrolloni nëse kompania e tij është e regjistruar. Në rast se kompania apo kompanitë nuk janë të regjistruara, ajo nuk do të gjendet në sistemin e TVSH-së, çka do të thotë gjithashtu se nuk do të mund të ushtrosh të drejtën e rimbursimit.
Nga viti 2022, qytetarët e Serbisë mund të aplikojnë për mbështetje të pakthyeshme deri në 20.000 euro për zgjidhjen e çështjes së banimit, e cila jepet nga Qeveria e Serbisë.
Blerja e apartamentit tuaj të parë mund të jetë një sfidë e madhe, por me përgatitje të mirë dhe durim, mund të jetë shumë e suksesshme.
Është e rëndësishme të përshtateni me nevojat dhe buxhetin tuaj, të mendoni për të gjitha opsionet që keni në dispozicion dhe të mbani gjithmonë parasysh se blerja e një apartamenti nuk është një investim afatshkurtër, por një angazhim afatgjatë.
Shpresojmë që ky tekst i blogut t’ju duket i dobishëm dhe interesant, dhe se kemi arritur t’ju ofrojmë informacion të mjaftueshëm përkatës në mënyrë që të vendosni lehtësisht se ku dhe çfarë lloj apartamenti do të blini – për këshilla më praktike, ndiqni faqen tonë të internetit!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *