MË I SHTRENJTË KONTROLLIMI TEKNIK PËR TROTINET SE SA PËR VETURË

Bujanoc, 27. qershor 2024. – Nga mesi i muajit qershor, të gjitha tortinetët elektrik duhet të kenë një stiker që konfirmon se janë të regjistruar dhe se i janë nënshtruar kontrollit teknik, që kushton më shumë se për automjetet e pasagjerëve. Shpenzimet e regjistrimit janë 6440 dinarë me kontroll teknik ndërsa deri më tani vetëm 1.5 për qind e vozitësve në Serbi i kanë regjistruar triçikletat e tyre. Për përdorimin e trotinetit elektrik pa stiker pas datës 15 qershor është paraparë gjobë prej 10.000 dinarë.
Trotinetët elektrikë, nga të cilët vlerësohet të jenë rreth 250.000 në Serbi, u bënë ligjërisht të dukshëm në mesin e shtatorit të vitit të kaluar me udhëzime të sakta që kufiri i poshtëm për t’i drejtuar ato është 14 vjet, por edhe se ku mund të drejtohen dhe me çfarë shpejtësie. shkruan Nova S.
Për të mos përjetuar shqetësime dhe për t’u përjashtuar nga trafiku gjatë verës së ardhshme, të gjithë drejtuesit e skuterëve duhet të kenë dorëzuar kërkesën për lëshimin e një stikeri për regjistrim në Agjencinë e Sigurisë në Trafik deri më 15 qershor.
Pranimi dhe përpunimi i kërkesave, lëshimi dhe vendosja e stikerave bëhet nga ekspertët e Qendrës AMSS për Automjete në 150 lokacione në 80 qytete dhe komuna anembanë Serbisë. Megjithatë, përveç kostos bazë të regjistrimit, drejtuesit prisnin një shtesë në formën e një kontrolli teknik të mjetit, por le të fillojmë me radhë.
Përveç automjetit të tyre, natyrisht, qytetarët që duan të marrin një afishe dhe në këtë mënyrë të regjistrojnë trotinetit e tyre duhet të sjellin në vendin ku mund të regjistrojnë automjetin e tyre një letërnjoftim të skanuar, si dhe dokumentacion që vërteton karakteristikat teknike të trotinetit elektrik.
Për të përshpejtuar procedurën, drejtuesit e mjeteve mund të shkarkojnë kërkesën për lëshimin e një stikeri dhe formularët e nevojshëm nga ueb-faqet e Agjencisë për Sigurinë në Rrugë ose të Qendrës AMSS për Mjete Motorike.

Për lëshimin e një stikeri duhet të ndahen gjithsej 2440 dinarë. Nga kjo, shërbimet e lëshimit të stikerëve janë 1.560 dinarë, çmimi i formularit të afisheve është 500 dinarë, ndërsa taksa administrative e Republikës paguhet 380 dinarë.
Megjithatë, kostoja e marrjes së një stikeri regjistrimi rrit ndjeshëm çmimin e kontrollit teknik të automjetit. Shërbimet e autorizuara zakonisht arkëtojnë rreth 4000 dinarë për këtë proces.
I vetmi “shpëtim” nga kostot shtesë të regjistrimit është fakti se me blerjen e një automjeti drejtuesit marrin një dokument që përmban specifikat dhe karakteristikat e mjetit, ndaj nëse qytetarët e kanë këtë dokument nuk kanë nevojë për kontroll teknik.
Megjithatë, problemi lind për shkak se shumica e qytetarëve kanë blerë trotinetët e tyre kohë më parë, ndaj shumë prej tyre nuk kanë ruajtur dokumentacionin origjinal.
Nëse shoferët nuk kanë dokumentacion teknik për automjetin e tyre, kostoja totale e regjistrimit të një trotineti do të jetë 6440 dinarë. Ajo që është interesante është se çmimi i kontrollit teknik të skuterit pothuajse përkon me paratë që duhet të paguajnë drejtuesit e disa makinave me katër rrota.
Kështu, varësisht nga lloji i veturës, kontrolli teknik kushton nga 3.000 deri në 6.000 dinarë, por ka edhe shpenzime të tjera, si sigurimi, tarifat, taksat.
Sipas dëshmive të shumë drejtuesve, regjistrimi i skuterit është vështirësuar për faktin se është planifikuar lëshimi i stikerit, si dhe nga fakti se të gjitha vendet ku mund të bëhet kanë orë të kufizuara pune, të cilat zakonisht përkojnë me pjesën e ditës kur shumica e përdoruesve janë në punë, dhe vendndodhjet janë shpesh në periferi të qytetit.
Sipas të dhënave të Insajderit, në pak më shumë se dy muaj që pronarëve të trotinetëveiu desh të regjistronin automjetet e tyre, vetëm rreth 1.5 për qind e tyre e bënë këtë. Nga rreth 250.000 skuter, sipas të dhënave të Agjencisë së Sigurisë në Trafik, me stiker regjistrimi janë paisur vetëm rreth 3450 automjete.
Sa i përket dënimit, për përdorimin e trotinetit elektrik pa stiker regjistrimi, pas datës 15 qershor, është paraparë gjobë prej 10.000 dinarë.

Gjithashtu, sipas ligjit aktual për automjetet e lehta elektrike, në të cilat hyjnë edhe trotinetët, është e detyrueshme vendosja e kaskës së biçikletës gjatë drejtimit të automjetit, ndërsa jeleku reflektues, natyrisht me helmetë, është i detyrueshëm për të miturit në të gjitha kushtet, ndërkaq për drejtuesit e tjerë kur lëvizin në rrugë.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *