Rašitović: Besplatne ideje za projekte

Bujanovac, 4. april 2016 – Kakve usluge pruža PGF tim južne Srbije?

-Usluge koje pruža PGF tim Juga Srbije se, pre svega, odnose na pomoć i podršku nevladinim organizacijama i nekim institucijama u osmišljvanju ideja, konsultacijama i samom procesu pružanja usluge pisanja predloga projekata. Usluge pružaju angazovani konsultanti . Naravno, usluge koje pruža PGF tima moraju biti usmerene ka razvijanju i poboljšanju uslova života romske zajednice, jer je fokus programa na Rome. To mogu biti programi i projekti koji su samo za Rome ali mogu biti i integrativni odnosno programi koji su usmereniiI ka romskoj zajednici ali i drugim zajednica na jugu Srbije. Ovaj projkat podržao je Open Society Foundation iz Budimpešte.

Kakva je perspektiva ovog programa i kakvi su planirani rezultati?

-Budućnost i perspektiva ovog programa su jako široki. Naša su očekivanja da će ovaj program tek biti od velike pomoći ne samo OCD-a koji imaju kapaciteta i perpektive da implementiraju programe i projekte već i većem broju javnih institucija. Činjenica je da mali broj ljudi mogu da napišu kvalitetne programe i projekte, naročito prema medjunarodnim donatorima, ali zato mogu da imaju kvalitetne ideje kako žele da reše odredjeni problem. Onda konsultanti iz našeg tima pomažu da se aplicira predlogom projekta I na tal način konkuriše za dodelu sredstava.

Ko i kako može da vam se obrati za pomoć?

-Bukvalno svi koji se bave pobošljanjem života Roma mogu da nam se obraćaju za pomoć i korišćenje naših usluga.

Proces ide tako da, pre svega, OCD, lokalne institucijeiI neformalne grupe moraju imati informacije o raspisanim konkursima za odredjene programe I projekte. Onda se pristupa konsultativnim procesima izmedju potencijalnih aplikanata i naših konsultanata. Na kraju, konsultanti urade predlog projekta sa kojim se konkuriše za dodelu sredstava kod odredjenog donatora.

Ono što je jako bitno je da u ovom procesu oni koji koriste usluge našeg PGF tima nemaju nikakve finansijske ili druge vrste obaveza prema konsultantima koji su m pomogli u pisanju projekata ili prema nama kao OFER-u (Omladinski forum za edukaciju Roma). Usluge su bez novčane naknade.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *