Koordinaciono telo: Objavljena preliminarna rang lista za đačke stipendije

Konačna rang lista i spisak kandidata sa primercima ugovora Služba Koordinacionog tela će sačiniti i dostaviti školama u roku od osam dana od isteka roka za prigovore na rang liste

BUJANOVAC, BEOGRAD, 4. oktobar 2016. (foto ilustracija: KT)– Komisija Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa za dodelu đačkih stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2016/2017 godine, objavila je preliminarnu rang listu koju možete preuzeti OVDE.

Lista je sastavljena na osnovu zapisnika 100 broj 670-00-00002-13/2016-01 od 29.09.2016 godine i raspoloživih finansijskih sredstava  za dobijanje učeničkih stipendija – saopštilo je Koordinaciono telo.

Prigovori na preliminarnu rang listu kandidata mogu se dostaviti Službi Koordinacionog tela na isti način kao i molbe za dodelu stipendija najkasnije u roku od osam dana (počev od 29. septembra) po objavljivanju preliminarne rang liste.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokazna dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati. Komisija za učeničke stipendije će razmatrati prigovore i utvrditi konačnu rang-listu kandidata.

Konačna rang lista i spisak kandidata sa primercima ugovora Služba Koordinacionog tela će sačiniti i dostaviti školama u roku od osam dana od isteka roka za prigovore na rang liste.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *