Radnici Direkcije prelaze u Komunalac i u Opštinu

Jedan deo od 36 radnika Direkcije prelazi u Komunalac a drugi u novoformirano Odeljenje za investicije i razvoj

BUJANOVAC, 8. decembar 2016. – „Komunalac“ će preuzeti deo zaposlenih iz Direkcije nadležnih za poslove javnih parkirališta, saobraćajne signalizacije i gradske, javne rasvete.

Drugi deo radnika Direkcije preuzeće Opštinska uprava, u okviru koje će biti formirano Odeljenje za investicije i razvoj.

komunalac2

U Komunalac prelaze radnici Direkcije zaduženi za poslove javnih parkirališta, saobraćajne signalizacije i gradske, javne rasvete

Ova odluka sadržana je u skupštinskoj Inicijativi za davanje prethodne saglasnosti na planirane statusne promeni u vezi pripajanja Direkcije Komunalcu.

Pomenute statusne promene tog javnog preduzeća, sa 36 zaposlenih na neodređeno vreme, uslovljene su najnovijim izmenama  Zakona o budžetskom sistemu, s obzirom da Direkcija više ne može biti indirektni korisnik budžeta opštine.

Osim Odeljenja za investicije i razvoj, kojeg će činiti  grupa trenutno  zaposlenih radnika u Direkciji, Opštinska uprava opštine Bujanovac, prema najnovijoj odluci SO, dobija još jednu organizacionu celinu, koja nastaje razdvajanjem sadašnjeg Odeljenja za javne službe i društvene delatnosti.

Tako će Opštinska uprava, umesto dosadšnjih sedam, ubuduće imati devet odeljenja.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *