Simpo: Simpen će biti kriv ako dođe do ekološke katastrofe, a ne mi

Simpen je odgovoran za obavljanje poslova za koje je registrovan, te ukoliko ne ispunjava uslove za bezbedan i samostalan rad, direktno ugrožava životnu sredinu, kao i imovinu Simpa, koja je u neposrednoj blizini

Bujanovac, 14. decembar 2016.(izvor Bujanovačke, Vranjske)-Ne postoji nikakva zakonska niti ugovorna obaveza koja predviđa da je Simpo obavezan da pruža usluge grejanja i druge usluge Simpenu, kao samostalnom pravnom licu – kaže se u saopštenju Informativne služba Simpo ad povodom vesti da isključivanje grejanja Simpenu može dovesti do ekološke katastrofe a prenosi portal Vranjske.

Privredna društva Simpo ad Vranje i Simpen d.o.o. Bujanovac su do kraja 2014. godine bili u poslovnim odnosima po više osnova, navodi se u saopštenju.

Društvo Simpen d.o.o. Bujanovac je decembra 2015. godine podnelo tužbu protiv Simpa po osnovu potraživanja iz Ugovora broj 212/2011 od 27. aprila 2011. godine. Potraživanje Simpena je sporno, o čemu će odlučiti nadležni sud, ističe se u Simpovom saopštenju.

Međutim, bez obzira na to što je sudski spor u toku, a samim tim i potraživanje Simpena sporno, rukovodstvo Simpena je, zloupotrebom menica, blokiralo tekući račun Simpa 24. novembra 2016. godine na iznos od 260 miliona dinara- navodi se dalje u saopsštenju i dodaje da je blokadom tekućeg računa Simpen je maksimalno ugrozio poslovanje Simpa, i u potpunosti onemogući onabavku i plaćanje repromaterijala i energenata, između ostalog i mazuta, koji je potreban za grejanje.

Naime, nabavka naftnih derivata se vrši po posebnom režimu jer se radi o akciznoj robi, a plaćanje je moguće samo sa tekućeg računa Simpa, koji je, kao što je navedeno, Simpen blokirao.

Osim toga, kaže se u saopštenju, Simpen je samostalno pravno lice sa 67% stranog kapitala, dok Simpo ima 33% kapitala i nema uticaj na donošenje odluka ovog privrednog društva.

Simpen je odgovoran za obavljanje poslova za koje je registrovan, te ukoliko ne ispunjava uslove za bezbedan i samostalan rad, direktno ugrožava životnu sredinu, kao i imovinu Simpa, koja je u neposrednoj blizini.

Simpo je zahtevao od rukovodstva Simpena da obustavi rad dok ne ispuni potrebne uslove za proizvodnju u skladu sa zakonom, posebno sa aspekta zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Prema tome, Simpen je direktno odgovoran što je dovedena u pitanje imovina oba privredna društva i što je svojim postupanjem izazvao opštu opasnost i ugrozio životnu sredinu i ljudske živote u većem obimu, zbog čega treba utvrditi da li postoje uslovi za njegov dalji rad, kao i za nabavku i držanje opasnih materija- zaključuje se u saopštenju Informativne služba Simpo ad.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *