OBRADOVIĆ uputio otvoreno pismo Poreskoj upravi Vranje

Bujanovac, Vranje, 20. septembar 2017. -Vlasnik i urednik „Vranjskih“ Vukašin Obradović uputio je u sredu otvoreno pimo direktorki filijale Porske uprave u Vranju Slađani Stojanović.

Na početku, Obradović podseća je da još 9. februara 2017. godina Poreska uprava – Filijala Vranje izdala uverenje da NIPD „Vranjske“ DOO „nema dospelih i neizmirenih obaveza zaključno sa danom izdavanja uverenja“ (Uverenje broj, 114-437-08-00403/2017-I5BO6), a radi učestvovanja na tenderu.

— Nekoliko meseci kasnije, dana 16. avgusta 2017. Inspektorat za rad, Odsek inspekcije rada za Pčinjski okrug započeo je inspekcijski nadzor nad primenom propisa u oblasti radnih odnosa i ugovora o radu.

Na osnovu nalaza ove inspekcije doneto je rešenje (Br. 389-021-00212-3/2017-02) kojim se „Vranjskim“ nalažu određene mere za otklanjanje nedostataka u roku od 30 dana.

Već 4. septembra 2017. „Vranjske“ posećuju inspektori Poreske uprave, Filijala Vranje sa Nalogom za terensku kontrolu „191 porez i doprinosi po odbitku-objedinjena naplata za period 01.01.2014 – 31.07.2017.“ koji je izdat istog dana.

U dokumentu se navodi da „Vranjske“ nisu obaveštene o ovoj poseti „jer postoje razlozi za neodložno postupanje i bojazan da bi obaveštavanje umanjilo ostvarenje cilja poreske kontrole“, dok na odgovarajućem mestu u nalogu ti razlozi nisu navedeni – kaže se u otvorenom pismu.

U daljem razvoju situacije, objašnjava Obradović, inspektori su po dolasku u „Vranjske“ legitimisanjem utvrdili da su prisutna lica zaposleni u mediju.

– Iako sam imao zakonsku mogućnost da uložim usmeni prigovor, to nisam učinio i inspektorima je omogućen neometan rad koji je i dalje u toku.

Zabrinjava me što su su po objavljivanju intervjua sa bivšim direktorom Poreske uprave, Filijala Vranje pre tri meseca, novinari redakcije dobili neformalne informacije da će „Vranjske“ biti podvrgnute inspekcijskoj kontroli u narednom periodu sa zadatkom da nađu nedostatke koje bi kompromitovale poslovanje „Vranjskih“.

„Vranjske su postojale 23 godine i novinari su uprkos pritiscima koje su trpeli nastavljali da rade svoj posao poštujući profesionalne standarde i Etički kodeks novinara Srbije.

O tome svedoči i činjenice da u poslednjih par godina predstavnici lokalni vlasti nisu tražili demanti, niti su „Vranjske“ bile tužene zbog svog izveštavanja – podseća Obradović.

On dalje naglašava da su „Vranjske“ u svom radu pokrivale teme od interesa za građane Vranja i okoline, „zbog čega smo tretirani kao politički oponent, a ne medij koji drži gradsku vlast odgovornom svojim građanima“, što se, između ostalog, „ogleda i u kontinuiranom odbijanju predstavnika gradske vlasti da daju izjave za „Vranjske““.

– Od svog osnivanja 1994. godine, „Vranjske“ trpe različite vrste pretnji i pritisaka.

Redakcija je bila tri puta obijana, moj auto je dva puta oštećen, a pretnje su upućivane mojim kolegama, meni i mojoj porodici.

Slučajevi obijanja, krađe i oštećenja imovine nikada nisu rasvetljeni, a većina pretnji nije istražena.
Firma od svog osnivanja posluje u skladu sa zakonom i na transparentan način.

U svom poslovanju „Vranjske“ nisu imale značajnije oscilacije, redovno izmiruju sve poreske obaveze, izlaze pod istim imenom i izdaje ih isti izdavač.

U prethodnim slučajevima kontrole državnih organa, „Vranjske“ su poštovale njihove odluke i postupale po donetim rešenjima – kaže Obradović u otvorenom pismu.

Imajući sve izneto u vidu, on Poreskoj upravi, a poglavito Sllađani Stojaanović upućuje i nekoliko direktnih pitanja:

1- Na osnovu čega je Poreska uprava procenila da postoji potreba za “neodložno postupanje” i koja je to “bojazan da bi obaveštenje umanjilo ostvarenje cilja poreske kontrole”, kako ste naveli u nalogu?

2. Da li je ikada Poreska uprava Vranja odbila da izda potvrdu NIPD „Vranjske“ DOO zbog neizmirenih poreskih obaveza?

3. Da li su „Vranjske“ tokom svog poslovanja bile ikada u blokadi ili kasnile sa plaćanjem ličnih dohodaka, poreza i doprinosa, poreza na dobit?

4. Zbog čega se meni, kao vlasniku i direktoru NIPD „Vranjske“ DOO, već skoro dve godine odbija polovina plate na osnovu toga što je Poreska uprava računala dobit preduzeća, na koji je plaćen porez, kao moj lični prihod?
Ponovo skrećem pažnju da je na dividende, odnosno na prihode od učešća u dobiti za 2013. plaćen porez na prihod od kapitala.

Dokaz o tome da sam prijavio i platio porez na dohodak građana za 2013. godini su odluke „Vranjskih“ DOO o isplati dela dobiti i poreske prijave poreskoj upravi o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala koje Poreska uprava u Vranju poseduje.

5. Da li je u Srbiji dozvoljeno dvostruko oporezivanje ili obračunavanje različitih kategorija poreza na istu šifru osnove i da li je razlog za ovakvo rešenje to što službenici Poreske uprave Vranje nisu uspeli da me pronadju iako izmedju naše dve zgrade nema ni desetak metara?

Na kraju svog otvorenog pisma Vukašin Obradović iznosi očekivanja da će „brzi odgovori na ova pitanja i nalazi inspekcijskog nadzora isključiti svaku sumnju da je reč o pritisku i selektivnoj primeni zakona“.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *