Pašalić: Napredak u službenoj upotrebi albanskog jezika

BUJANOVAC, 23. mart 2018. – Opština Bujanovac je, u odnosu na prethodne nalaze o propustima u radu, unapredila zaštitu i ostvarivanje službene upotrebe albanskog jezika i pisma.

Unapređenje se ogleda u obezbeđenoj dvojezičnosti izrade službenih akata i javnih natpisa, a iz opštinske uprave je saopšteno da nije bilo problema i nepravilnosti u biračkim spiskovima – istakao je Zoran Pašalić, zašitnik građana na prezentaciji posebnog izveštaja o službenoj upotrebi albanskog jezika i pisma, održanoj u petak u Bujanovcu.

Pašalić je konstatovao i određene napretke u ostvarivanju službene upotrebe tog jezika i pisma i u opštini Preševo, u kojoj je utvrdio da, table sa nazivima republičkih organa, kao i u Bujanovcu, nisu bile zakonito, dvojezično, izrađene.

Šef Misije OEBS u Srbiji, ambasador Andrea Oricio, podsetio je prisutne da je Misija OEBS podržala izradu posebnog izveštaja zaštitnika građana o službenoj upotrebi jezika i pisma, s obzirom na pravo nacionalnih manjina da se njime služe. Oricio je rekao da OEBS, takođe podržava i učenje zvaničnog srpskog jezika, što stvara bolje uslove za sporazumevanje i zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina. On je najavio da će slična procena biti urađena i u Vojvodini, o upotrebi mađarskog jezika i pisma.

Podsećajući da je pravo na službenu upotrebu jezika i pisma jedno od fundamentalnih ljudskih prava, predsednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi je izrazio mišljenje da bi bilo dobro da se jedna ovakva analiza uradi i u drugim segmetima.

– U skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva nisu integrisani pripadnici nacionalnih manjina – primetio je Kamberi, ukazavši da je od 2002. godine u opštinama Bujanovac, Preševo i Medevđa uveden albanski kao drugi službeni jezik.

– Najviše kršenja ovog prava je u pisanju ličnog imena i prezimena. Prevaskodno zbog toga što u albanskom ima šest slova više nego u srpskom jeziku. Naravno, ključno pitanje je znanje jezika države. Dugoročno to bi trebalo da se reši sistemski, da se dodatno usavrše nastavnici koji predaju srpski kao nematernji jezik., umesto sadašnjeg angažovanja asistenata – zaključio je Kamberi.

Predsednik Koordinacionog tela Vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa Zoran Stanković je pozdravio inicijativu za izradu Posebnog izveštaja o službenoj upotrebi albanskog jezika i pisma i istakao da je ovaj dokument konktertan i odličan instrument za lokalne samouprave, državne organe i Vladu Republike Srbije.

– Zahvaljujem se zaštitniku građana što izveštaj predstavlja u Bujanovcu, kao i Misiji OEBS na posredovanju u njegovoj izradi. Mi u našim aktivnostima pokušavamo da ispunimo sve one zakonske odredbe koje se tiču nacionalnih manjina, pa i službene upotrebe albanskog jezika i pisma – kazao je šef Koordinacionog tela.

Govoreći o četiri preporuke zaštitnika građana, u cilju otklanjanja utvrđenih problema i nepravilnosti, Stanković je izrazio spremnost da se odmah krene sa realizacijom druge preporuke.

– Ona se odnosi na izradu kataloga sa albanskim imenima i prezimenima, koji bi bio od pomoći matičarima prilikom upisa u knjige rođenih. U tom smislu, Koordinaciono telo će, u koordinaciji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, a uz podršku Nacionalnog saveta Albanaca i uz posredovanje Misije OEBS u Srbiji, pristupiti izradi kataloga u realnom vremenskom roku – najavio je Stanković.

Zamenik zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina Robert Sepi je, predstavljajući nalaze i zaključke iz Posebnog izveštaja, ukazao na evidentnost nedostatka kadrovskih i finansijskih prioriteta. On je podsetio na očekivanu veliku ulogu Nacionalnog saveta Albanaca (NSA), posebno u izradi kataloga sa albanskim imenima, kao i potrebu angažovanja što većeg broja ljudi, kako bi predupredili određene probleme.

Prezentaciji Posebnog izveštaja zaštitnika građana o službenoj upotrebi albanskog jezika i pisma, između ostalih, prisustvovali su predstavnici lokalnih samouprava Vranja, Leskovca, Niša, Bujanovca i Preševa, bolnica i porodilišta sa ovog područja, NSA i studeni bujanovačkog Ekonomskog fakulteta, mestu održavanja ovog skupa.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *