fbpx

Stipendiju KT dobila 124 srednjoškolca iz Bujanovca (Preliminarna rang lista)

Bujanovac, Beograd, 5. novembar 2019. (foto ilustracija) – Od 657 prijava, Kosmisija Službe Koordinacionog tela dodelila je ukupno 300 stipendija za srednjoškolce iz Bujanovca, Preševa i Medveđe.

Prema preliminarnoj rang listi, stipendiju od 6.000 dinara mesečno (septembar-decembar 2019.) su dobila 124 đaka iz Bujanovca, 116 iz Preševa i 60 iz Medveđe za školsku 2019/20.

„Prigovori na preliminarnu rang listu kandidata mogu se dostaviti Službi Koordinacionog tela na isti način kao i molbe za dodelu stipendija najkasnije u roku od 15 dana po objavljivanju preliminarne rang liste. Kandidati za dodelu stipendija imaju pravo na prigovor u roku od 15 dana od dana prijema odluke o izboru stipendista, a u skladu sa članom 32. i 147. Zakona o opštem upravnom postupku“, saopštilo je KT. 

Preliminarne rang lsite objavljene su 30. oktobra 2019.

U prigovoru se moraju navesti razlozi za podnošenje prigovora i obrazloženje, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokazna dokumentacija.

Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokazna dokumentacija neće se razmatrati. Prigovor koji nije blagovremen ili koji je podnet od strane neovlašćenog lica će biti odbačen. Komisija za učeničke stipendije će razmatrati sve pristigle prigovore i utvrditi konačnu rang-listu kandidata.

Konačna rang lista i spisak kandidata sa primercima ugovora Služba Koordinacionog tela će sačiniti i dostaviti školama u roku od osam dana od isteka roka za prigovore na rang liste.

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.