Tag: , ,

Kako do Kosova i nazad

Bujanovac, 8. maj 2020. Iako su u medijima, naročito od prošle godine, prisutna razna “zveckanja” merama koje političari Srbije i Kosova najavljuju i donose,...