Tag: ,

Mašine, oprema i IT kursevi za one koji žele da se vrate na Kosovo

Bujanovac, 20. novembar 2018.- Interno raseljenim licima koja nastoje da se vrate na Kosovo, u Bujanovcu je prezentovan projekat „Podrška održivom povratku na...