Tag: , ,

Zajednički EU projekti opština Bujanovac i Lipkovo

BUJANOVAC, 7. februar 2018. (foto: FB opština Bujanovac)- Predsednik opštine Šaip Kamberi razgovarao je sa delegacijom opštine Lipkovo u Makedoniji o zajedničkom...