Tag: , ,

Bujanovačke na Medijskom doručku u Nišu: Važan kanal za komunikaciju sa poslanicima

BUJANOVAC, 7. novembar 2019. – Ukoliko je dobro kanalisana, moć civilnog društva je velika i uticajna. Nakon što je reagovala platforma Moj poslanik, narodni...