Tag: ,

Za informisanje manjina 21,8 miliona

BUJANOVAC, BEOGRAD, 15. februar 2018. – Informisanje na jezicima nacionalnih manjina ostaje prioritetna oblast za finansiranje i u 2018. godini, odlučio je Savet...