Tag: ,

Pružni prelaz Rajince obezbeđen najsavremenijom opremom

BUJANOVAC, BEOGRAD, 5. oktobar 2018. (foto ilustracija/shutterstock2) – Pružni prelaz Rajince, između železničkih stanica Bujanovac i Bukarevac na...