Raspisan tender za završetak radova na petlji „Bujanovac 1“

Predviđeni su i nabavka i ugradnja zaštitne ograde duž autoputa, kao i građevinski radovi za instalacije i opremu na naplatnoj rampi „Bujanovac 1“, isporuka i postavljanje napojnog kabla za električno snabdevanje naplatne rampe „Bujanovac 1“

BUJANOVAC, 4. juli 2016. (Izvor: ekapija; foto google) – Javno preduzeće „Putevi Srbije“ raspisalo je poziv za podnošenje ponuda za završetak radova na petlji Bujanovac 1, na Koridoru 10 – autoputa E-75 Beograd-Niš-granica sa BJR Makedonijom.
Radovi obuhvataju radove na petlji Bujanovac 1 i na osnovnoj trasi autoputa – završetak izgradnje trase autoputa i denivelisane raskrsnice „Bujanovac 1“, kao i izradu saobraćajne opreme i signalizacije na petlji Bujanovac 1 i otvorenoj deonici autoputa. Predviđeni su i nabavka i ugradnja zaštitne ograde duž autoputa, kao i građevinski radovi za instalacije i opremu na naplatnoj rampi „Bujanovac 1“, isporuka i postavljanje napojnog kabla za električno snabdevanje naplatne rampe „Bujanovac 1“.

bujanpovac ulaz

Bujanovac dobija dve petlje na Koridoru 10 (foto panoramino)

Druga grupa radova obuhvata preostale radove na deonici Donji Neradovac – Srpska Kuća – izradu zidova za zaštitu od buke, regulaciju Bezimenog potoka, završetak izgradnje uređaja za tretman kišnice (separatori mineralnih ulja) i ozelenjavanje putnog pojasa autoputa na ovoj deonici.

Planiran je i završetak izgradnje alternativnog puta deonice autoputa Donji Neradovac – Srpska Kuća – izgradnja pešačkih staza i autobuskih stajališta na alternativnom putu, kao i završetak izgradnje lokalnih puteva i priključaka na alternativni put.

Rok za završetak kompletnih radova ne može biti duži od 6 meseci od datuma zaključenja ugovora.
Rok za dostavljanje ponuda je 1. avgust 2016. godine do 9.30 časova, a javno otvaranje ponuda izvršiće komisija JP „Putevi Srbije“ pola sata kasnije.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 20 dana od dana otvaranja ponuda.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *