I BUJANOVAC u borbi protiv trgovine ljudima

BUJANOVAC, 30. jul 2018. – Organizacijom edukativnih radionica sa migrantkinjama iz Prihvatnog centra Bujanovac, Crveni krst Bujanovac i NVO Atina, u saradnji sa lokalnom NVO Organizacija za razvoj i demokratiju (ORD), obeležili su 30. jul, Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima.

-U okviru radionica žene su informisane o mogućnostima zaštite od trgovaca ljudima kao i načinima prijave istih“, rekao je Vlastimir Stojković iz Crvenog krsta.

Edukatotke na radionicama bile su Natalija Trajković, Danijela Nedeljković i Milica Zlatković.

Natalija Trajković podseća da je NVO Atina od početka migrantske krize, nasilje nad ženama beležilo na terenu kroz svedočenja izbeglica, a ono se najčešće javljalo u „vidu seksa za preživljavanje, prisilne prostitucije, prinudnog i dečijeg braka, seksualnog napastvovanja, prisilne pornografije, dodirivanja golog tela, prebijanja, kidnapovanja, te različitih fizičkih napada“:

Važno je pomenuti da su, imajući u vidu zemlje porekla žena izbeglica, zabeleženi i drugi, manje poznati oblici nasilja nad ženama, karakteristični za zemlje Bliskog i Srednjeg Istoka, kao što su, recimo, žensko obrezivanje, odnosno genitalno sakaćenje, te ubistvo iz časti, kao i pretnje na njih. U izveštajima Atininih mobilnih timova sa terena, zabeleženo je da su žene izbeglice pretrpele nasilje na različitim mestima u zemljama iz kojih su dolazile, tokom puta, ali i u Srbiji, u prihvatnim i centrima za azil, kao i na drugim mestima gde su izbeglice boravile, kaže Trajkovićeva.

Ona dodaje da su neke žene bile izložene nasilju i po više puta, ono je bilo različitog karaktera i trpele su ga od različitih osoba.

-Nasilnici su bili u najvećem broju slučajeva partneri ili drugi članovi uže ili šire porodice, druge izbeglice, krijumčari i trgovci ljudima, ali i zaposleni u pomažućim profesijama. U mnogim od ovih slučajeva, nasilnici su ostali nekažnjeni, jer između ostalog nadležni organi teško dolaze do dokaza, shodno čemu slučajevi ostaju neprocesuirani, kaže Natalija Trajković. 

Jelena Urošević iz ORD dodaje da državni organi njihovom primenom povećaju napore u identifikaciji žrtava, istragama i krivičnom gonjenju sa osuđujućim presudama za trgovce:

Neophodna je edukacija tužilaca i sudija kako bi obezbedili žrtvi pun obim zaštite u sudu i time umanjili njenu retraumatizaciju, rekla je Jelena Urosević i apeluje na državne organe da ozbiljno shvate obaveze koje je Republika Srbija preuzela potpisivanjem međunarodnih dokumenata.

Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se 30. jula.

Ovaj dan ustanovljen je Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u novembru 2013.

U Rezoluciji je istaknuto da je obeležavanje ovog dana neophodno zbog podizanja svesti o trgovini ljudima u globalnoj javnosti.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *