Tag: , , , ,

I BUJANOVAC u borbi protiv trgovine ljudima

BUJANOVAC, 30. jul 2018. – Organizacijom edukativnih radionica sa migrantkinjama iz Prihvatnog centra Bujanovac, Crveni krst Bujanovac i NVO Atina, u saradnji sa...