fbpx

Tasić demantuje nastavnika Ducija: Tendenciozna povreda ugleda Škole “B. Radičević”

Bujanovac, 15. novembar 2021. Na tekst Bujanovačkih „Nastavnik Duci: Vranjanci su privilegovani u školi „B. Radičević“, objavljen 4. novembra, reagovao je direktor ove škole Nenad Tasić, čiji demanti prenosimo u celosti, bez ikakvih intervencija na tekstu.

Parametri koji su najvažniji u nastavničkom rasporedu – visok stepen profesionalnosti i moralne odgovornosti

Na vašem internet portalu Bujanovačke dana 04.11.2021. godine objavljena je vest pod naslovom „Nastavnik Duci: Vranjanci su privilegovani u školi „B.Radičević“, u kojoj je objavljen čitav niz neistinitih, nepotpunih i netačno prenetih informacija koje predstavljaju povredu prava, ličnosti, interesa i dostojanstva naše škole.

Najoštrije demantujem informacije koje su iznete u navedenom tekstu.

Naime, već u samom naslovu tendeciozno su izneti navodi da su nastavnici „iz Vranja“ privilegovani (ostaje nejasno da li nastavnik iz naslova tu svrstava i sebe, budući da on odavno ne živi u Bujanovcu), iako je notorna činjenica da konkurs za zaposlenje predstavlja poziv za izbor u zvanje odnosno za zasnivanje radnog odnosa, ravnopravno za sve koji ispunjavaju uslove konkursa u datom trenutku, nevezano za mesto boravka. Nastavnik Nebojša Mitić je, kao što većina ljudi dobro zna, bio direktor škole u jednom mandatu,  kada je i zaposlen dobar deo sadašnjeg nastavnog kadra, koji je predmet njegove rasprave, tako da pretpostavljam da je prilikom sprovođenja konkursa poštovano pravo pojedinca da konkuriše, ukoliko ispunjava uslove konkursa.

Navodi izneti u objavljenom tekstu izazvali su veliko uznemirenje javnosti i njima je naneta i nanosi se direktna šteta ugledu škole, i vrši povreda časti i ugleda direktora škole.

U objavljenoj vesti, direktoru se na više mesta inputira da pravi raspored časova na volšeban način a uvek „na štetu pojedinaca“. Nisam u obavezi, ali ću pojasniti da od 44 nastavnika koji rade u predmetnoj nastavi, njih 24 radi u dve i više škola, a uklapanje rasporeda uvek pada na teret naše škole jer ni jedna škola ne pristaje da menja svoj raspored (u pitanju su daleko manje škole po broju učenika i po broju nastavnika, što izradu rasporeda čini jednostavnijom), tako da naša škola jedina ulazi u problem kako bi ovi nastavnici mogli da izvode nastavu po rešenju o angažovanju koje imaju. Moj prvi i osnovni kriterijum kod izrade ovakvo kompleksnog rasporeda jeste da učenici nemaju pauze u rasporedu i da nastavnici koji rade u više škola mogu da stignu na nastavu. Pauze nastavnika nisu mi nikakav prioritet, je su nastavnici u školi upravo zbog učenika. S tim u vezi, predmet mog interesovanja nije ko sa kime dolazi ili odlazi sa posla, niti ko kako i sa kime koristi svoje pauze. Ono što mene interesuje je ko kada dolazi i odlazi sa časova, odnosno, ne želim da znam šta ko radi u toku pauza već šta ko radi tokom časova.

Škola je primila sugestije savetnika Školske uprave, koje su se odnosile jedino na broj odeljenja u fiskulturnoj sali tokom jednog časa i na rešenje kako se nastava fizičkog vaspitanja može odvijati, u skladu sa aktuelnim merama. Objave u medijima ove vrste smatram svojevrsnim pritiskom, vidom zastrašivanja i pokušajem da se diskredituje moj dosadašnji uspeh u rukovođenju školom.

Nesumnjivo je da je kompletna priča inicirana ličnim interesom uz jeftine instrumenate kojima se nehumano i drsko manipuliše kroz „interes učenika“. Srećom, većina roditelja je vrlo samosvesna i vidi napredak i poboljšanje uslova rada u školi kao i koliki je trud i rad rad neophodan ako želimo deci pružiti valjane uslove za njihovo vaspitanje i obrazovanje. Od mog imenovanja do danas je napravljeno niz očiglednih pozitivnih pomaka u celokupnom radu Škole, uprkos brojnim izazovima. Uspeli smo da izdejstvujemo kompletno renoviranje škole, koje će otpočeti u najskorije vreme. Zbog važnosti i uloge škole kao institucije, još jedanput apelujem da interes škole stavimo iznad ličnih i političkih, te da se lična nezadovoljstva ne pokušavaju iskazivati preko portala, jer se tako srozava ugled škole i prosvete uopšte. Takođe bih podsetio sve aktere u ovoj priči da svako odgovara za svoje postupke, pred Bogom i Zakonom.

Informacije objavljene u tekstu napisane u nameri da se nanese šteta direktoru škole i njenom ugledu, a određene činjenice izostavljene su sa istim ciljem, što je očigledno iz komentara čitalaca. Navedeno postupanje predstavlja neprimeren i uvredljiv način podizanja hajke na bilo koju osobu uz iznošenje komentara bez ikakvih argumenata, što je sve u potpunosti suprotno istinitom, potpunom i objektivnom izveštavanju.

Za kraj bih dodao da zaposlene ne delim ni na koji način, a razlika koju oni sami postavljaju među učenicima, roditeljima i ostalim kolegama jeste u rezultatima koje ostvaruju svojim radom kao i u onome što će ostati iza njihovog imena i kada ne budu više radnici naše škole. S tim u vezi pozivam vas da dođete u školu da razgovaramo o ogromnim uspesima koje naša škola postiže,  jer su ipak u većini nastavnici koji se ne drže strogo rasporeda časova u svom radu već dugoročnim interesima dece i škole.

Navedeni novinski članak je objavljen u suprotnosti sa čl. 9 Zakona o javnom informisanju i medijima, jer pre objavljivanja teksta nije proverena istinitost i potpunost podataka, iako isto nalaže obaveza novinarske pažnje.

Radi objektivnosti informisanja vaših čitalaca, molim da u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima objavite ovaj demant.

S poštovanjem,

Direktor OŠ ,,Branko Radičević” u Bujanovcu

Nenad Tasić
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *