Svi uslovi za dobijanje 20.000 evra od države za stan ili kuću

Bujanovac, 21. februar 2022. Bespovratnu podršku od najviše 20.000 evra za rešavanje stambenog pitanja Vlada Srbije će dodeljivati na osnovu svakog novorođenog deteta u 2022. godini, a ne samo prvorođenog. Na pomoć mogu da računaju majke čiji su mesečni prihodi – zajedno sa  supružnikom ili vanbračnim partnerom – manji od dve prosečne plate na dan podnošenja zahteva.

Kako se navodi u Odluci Vlade Srbije objavljene u Službenom glasniku, pomoć će se davati  za ostvarivanje prava na izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade (kuća) ili stana, prenosi RTS.

Na područjima devastiranih lokalnih samouprava, među kojima je i Bujanovac, državna pomoć iznosiće 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće.

U ostalim gradovima i opštinama za izgradnju kuće podrška je 20 posto vrednosti radova na izgradnji.

Vrednost radova na izgradnji opredeljuje se na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od odgovornog projektanta.

Za kupovinu kuće ili stana državna pomoć je 20 odsto procenjene vrednosti nekretnine od strane poreskog organa, a može biti najviše do 20 procenata kupoprodajne cene.

Državna novčana sredstva od 20 posto vrednosti biće dodeljivana za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita.

Sredstva za ovu državnu podršku biće obezbeđena iz budžeta Srbije i to kroz razdeo Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Novodonetom Uredbom Vlada Srbije prethodno je odredila bliže uslove i način ostvarivanja prava iz Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Navodi se da pravo može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. i kasnije, a izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta.

Uslov za državnu pomoć je da majka prvi put stiče u svojinu kuću ili stan na teritoriji Srbije.

Ukoliko se podrška traži za izgradnju kuće plac mora biti u vlasništvu majke, da je bez tereta i ima izdatu građevinsku dozvolu.

Kuća ili stan koji se kupuju moraju biti upisani u katastar nepokretnosti i bez tereta.

Majka-podnosilac zahteva mora podneti dokaze o bračnoj ili vanbračnoj zajednici, odnosno statusu jednoroditeljske porodice.

Neophodno je dokazati uverenjem da postoji registrovano prebivalište u prethodnih pet godina od dana podnošenja zahteva, i dati izjavu da se nema u vlasništvu stan ili kuća na teritoriji Srbije.

Uz dodatne uslove državnu podršku može ostvariti i majka koja je strani državljanin.

Zahtev sa dokumentacijom i dokazima podnosi se nadležnom organu lokalne samouprave.

O zahtevu dalje odlučuje Komisija za dodelu novčanih sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovini kuće ili stana po osnovu rođenja deteta.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *