Ministar Žigmanov: Ne favorizujem ni jednu stranku u Nacionalnom savetu Albanaca

Piše: N. Stevanović

Bujanovac, 27. januar 2023. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov odbacio je u izjavi za Bujanovačke insinuacije da će favorizovati bilo koju stranku prilikom imenovanja privremenog organa koji će upravljati Nacionalnim savetom Albanaca (NSA). Da bi počeo proces formiranja Privremenog organa čeka se na zvanično obaveštenje iz NSA da rukovodstvo nije izabrano do 13. januara.

-Sa indignacijom odbacujem te insinuacije. To nisam činio niti ću ikada činiti. No, to ujedno ne znači da Ministarstvo, kao i do sada uostalom, neće pokazivati spremnost i otvorenost za dijalog i saradnju sa svim akterima ovog procesa. Svašta se govori, mnogo toga se piše, no mogli ste primetiti iz dosadašnjeg postupanja ministarstva i delovanja mojih kolega i mene lično da je ono određeno isključivo demokratskim uzusima i jedino pravilima koji su zakonom propisani – naglasio je ministar Žigmanov u pisanom odgovoru našem portalu.

Zbog neuspeha stranaka da do 13. januara izaberu rukovodstvo NSA zakon nalaže da ministarstvo raspusti aktuleni saziv i obrazuje privremeni organ koji će voditi savet do novih izbora.

Na pitanje Bujanovačkih kada će se to desiti ministar kaže da se čeka zvanično obaveštenje iz NSA da do 13. januara nije izabrano rukovodstvo.

-Od Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine do danas ujutro – a danas je da vas podsetim 27. januar, nije stigao službeni dopis o tome. Ministarstvo  mora, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja da nije održana sednica Nacionalnog saveta na kojoj je izabran predsednik Nacionalnog saveta,  doneti rešenje o raspuštanju Nacionalnog saveta i istovremeno i rešenje kojim će obrazovati privremeni organ upravljanja –  navodi ministar.

Bujanovačkim je u NSA u sredu rečeno da su oni obaveštenje poslali, ali nisu precizirali kada.

Ministar je naglasio da će se privremeni organ, koji čine predsednik i četiri člana, obrazovati striktno po odredbama Zakona o nacionalnim savetima.

-Kao što sam već rekao, privremeni organ upravljanja Nacionalnog saveta, saglasno odredbi člana 40. stav 4. Zakona, čine predsednik i četiri člana, koji se biraju iz reda izabranih članova Nacionalnog saveta, pri čemu se, kako stoji u Zakonu, mora voditi računa o zastupljenosti izbornih lista sa kojih su izabrani članovi Nacionalnog saveta – navodi ministar Žigmanov.

Podsetimo, radi se o Partiji za demokratsko delovanje (PDD) koja ima pet članova u savetu, Alternativi za promene (5 članova), Demokratskoj partiji (2), Pokretu za demokratski progres (2) i Demokratskoj partiji Albanaca (1).

Ministar je potvrdio da novi izbori za članove saveta neće biti neposredni kao prethodni, već elektorski.

Izbori se raspisuju u roku od 60 dana od raspuštanja aktuelnog saziva, a moraju da budu održani u roku od 45 dana od raspisivanja.

-Izbori se održavaju  putem elektorske skupštine. Pravo da bude elektor, u skladu sa odredbom člana 101. Zakona, ima pripadnik albanske nacionalne manjine upisan u poseban birački spisak čiju kandidaturu pismeno podrži najmanje 20 pripadnika albanske nacionalne manjine. Pismena podrška mora biti overena od strane ovlaštene službene osobe po određenoj proceduri i na propisanom obrascu. Odredbom člana 102. Zakona propisano je da se elektorska prijava podnosi Ministarstvu najkasnije 30 dana pre elektorske skupštine – navodi ministar.

Dodao je da očekuje da će albanska nacionalna manjina uspešno okončati izborni proces za svoje manjinsko samoupravno telo kako bi mogla  da nastavi da ostvaruje svoja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.

Podsetio je da je prisustvovao konstitutivnoj sednici NSA 14. decembra prošle godine, što je, kako kaže, bio njegov iskaz istinske zainteresovanosti i gest stvarne podrške.

 

 

 

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *