Tag: , ,

Server: Albanija i Kosovo da napuste ideju “Velike Albanije”

Bujanovac, Priština, 29. septembar 2019. (Foto Koha) – Daniel Server, jedna od najistaknutijih spoljnopolitičkih ličnosti i poznavalaca Balkana u Vašingtonu,...