Tag: ,

Milka Arsić: Lov nije samo za muškarce

BUJANOVAC, 25. decembar  2017. –  Predrasude u sportu, hobiju i životu uopšte definitivno se sele u istoriju, doduše polako i stidljivo. Jedan od ukorenjnih...