Tag: , , ,

Lični stav: Nenad Zafirović o skupštinama stanara

BUJANOVAC, 10. decembar 2017. – Privatizacijom stambenog fonda, devedesetih godina prošloga veka, država se povukla iz oblasti stambene politike i, bez jasne...

Stambene zgrade dobijaju profesionalne upravnike

BUJANOVAC, 4. decembar 2017. – Tokom ovog meseca  očekuje se stupanje  na snagu nove Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji...