fbpx

Stambene zgrade dobijaju profesionalne upravnike

Kad se zatvaraju ulazna vrata zgrade, ko će samo smeti da se popne na krov zgrade, ko sve to kontroliše i kolike će biti kazne za kršenje odluke SO Bujanovac

BUJANOVAC, 4. decembar 2017. – Tokom ovog meseca  očekuje se stupanje  na snagu nove Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Bujanovac koju je u petak  doneo bujanovački parament.

O održavanju kućnog reda staraju se skupština stambene zajednice, upravnik ili profesionalni upravnik u slučaju da stanari ne izaberu svog, i njemu će biti povereni poslovi upravljanja zgradom.

Bujanovačke su ranije objavile kakvo ponašanje stanara će se novom odlukom novčano kažnjavati, o čemu čitajte OVDE.

U tom dokumentu, koji će zameniti dosadašnju odluku iz 1994. godine, naglašeno je da se pod kućnim redom podrazumevaju opšta pravila ponašanja, obavezna za sve stanare, čijim će se poštovanjem obezbediti red, mir i sigurnost, neometano korišćenje posebnih i zajedničkih delova zgrade, kao i njihovo očuvanje u čistom, ispravnom i upotrebljivom  stanju, sigurnom za korišćenje.

Novom odlukom  je, između ostalog, propisano da ulazna vrata na zgradama moraju biti zaključana od 23 do 6 časova narednog dana, leti, a zimi od 22 do 6 časova narednog dana.

Stanarima se obezbeđuju ključevi od odgovarajućih vrata zajedničkih delova zgrade i prostorija, koje su dužni da vrate kada im prestane svojstvo stanara, o čemu se stara upravnik, odnosno profesionalni upravnik zgrade.

Na neprohodnu terasu i krov stambene zgrade pristup je dozvoljen samo stručnim licima radi popravki, postavljanja antena i sličnih uređaja, uklanjanja snega i leda.

Nadzor nad sprovođenjem  odredaba odluke vrši organizaciona  jedinica Opštinske uprave nadležna za stambene poslove.

Kaznenim odredbama predviđene su i novčane kazne za prekršioce odredaba pomenute odluke.

Kazne za pravna i fizička lica, zavisno od prekršaja, kreću se u rasponu od 5.000  do 60.000 dinara.

Odluka o kućnom redu doneta je na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu 1. januara ove godine, kao i Statuta opštine  Bujanovac.

Odluka će biti pravosnažna osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Bujanovac“.

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.