TV Spektri: Opština želi da ilegalno finanisra svoju televiziju

TV Spektri protivi se nameri čelnika SO Bujanovac da bez konkursa dodele javni novac Radio Bujanovcu, mediju koji prema zakonu nema pravo na finanisranje iz opštinskog budžeta, za praćenje rada lokalnog parlamenta 

BUJANOVAC, 4. decembar 2015. (Bujanovačke) – Televizija Spektri protivi se stavu čelnika Skupštine opštine Bujanovac, koji su za narednu sednicu  ovog organa 8. decembra,  predvideli da na dvenom redu bude i zahtev za izdvajanje finansijskih sredstava za bivše Javno preduzeće “Radio Bujanovac” (radi se, zapravo, o Televiziji Bujanovac koja je registrovana kao radio), koje je trenutno bez pravnog statusa, radi medijskog praćenja rada ovog predstavničkog organa.

Čelnici lokalne samouprave treba da znaju da je takav postupak  u potpunosti nelegalan i zbog toga su dužni da navedenu tačku povuku sa dnevnog reda zakazane sednice jer je u suprotnosti sa Zakonom o privatizaciji medija ali i sa drugim zakonima kojima se utvrđuje upravljanje javnim novcem.

Ukoliko bi Skupština opštine Bujanovac eventualno zanemarila naš apel i novac dodelila Radio Bujanovcu, onda će naš medij obavestiti o svemu ministra za informisanje i ministra za finansije i podneće krivičnu prijavu za zloupotrebu službene dužnosti protiv lica koja su nosioci javnih ovlašćenja i funkcija

Izmena Zakona o privatizaciji medija, usvojena od strane Narodne Skupštine Republike Srbije, taksativno navodi da od dana 31.10.2015. godine, na bilo koji način, ne sme se finansiarati iz javnih fondova nijedan medij, čiji je osnivač država ili jedinica lokalne samouprave (osim javnog servisa države). Pošto, trenutno „Radio Bujanovac“, kao još 22 medija u Srbiji, čeka odluku republičke Agencije  za privatizaciju o načinu dodele besplatnih  akcija, svaki pokušaj trošenja novca na ovu medijsku kuću, bilo direktno bilo indirektno, bilo bi još flagrantnije kršenje pravila.

Ukoliko čelnik Skupštine insistira da ova tačka bude na dnevnom redu, pozivamo odborničke grupe da nikako ne usvoje takav predlog jer u suprotnom bili bi saučesnici zloupotrebe javnog novca.

Bez da se upuštamo u političku pozadinu, TV Spektri izražava sumnju da se izdvajanjem ovih sredstava na ilegalan način, pokušava finansiranje jednog preduzeća u nedefinisanom statusu ili „status quo“.

Sam zahtev za finansijska sredstva za novembar i decembar, koja je kao tačka dnevnog reda zakazane sednice, je jasna manipulacija. Postavlja se pitanje, kako sme da najviši organ vlasti da vrši retroaktivno izdvajanje sredstava.

Umesto ovoga, bilo bi umesno da Skupština opštine Bujanovac objavi javni konkurs medijima za praćenje njenog rada, i to samo za medije koji imaju rešen pravni status, i da tako izaberu najpovoljnijeg ponuđača.

TV Spektri obavestio je o ovom slučaju danas medjske organizacije i udruženja u zemlji, nadajući se da SO Bujanovac neće ići stopama lokalne vlasti Preševa, koja je pre nekoliko dana na sasvim nezakonit način donela odluku za izdvajanje enormnog iznosa novca ze medij koji nema rešen pravni status.

Ukoliko bi Skupština opštine Bujanovac eventualno zanemarila naš apel i novac dodelila Radio Bujanovcu, onda će naš medij obavestiti o svemu ministra za informisanje i ministra za finansije i podneće krivičnu prijavu za zloupotrebu službene dužnosti protiv lica koja su nosioci javnih ovlašćenja i funkcija.

Ovakav postupak sa elementima kršenja pravnih i finansijskih zakona imao bi velike posledice za Opštinu Bujanovac, imajući u vidu da je nastupio period kada se donose odluke o iznosu transfernih sredstava sa republičkog na lokalni nivo.

Svakako i bivši radnici „Radio Bujanovca“ koji su prihvatili socijalni program, sa punom pravom mogu tužiti bivšu firmu za prevaru, jer „čišćenjem terena“ i ilegalnim putem finansiranja hteli su da upravljaju ovaj medij van zakonskih okvira.

Ovom prilikom, TV „Spektri“ ističe da nema ništa protiv „Radio Bujanovca“ i njenog tima, nego naprotiv, zalaže se za medijski pluralizam pod jednakim tržijskim uslovima, ali pre svega onih medija koja imaju rešen pravni status i koja su potpuno transparetna u svome radu.

Bujanovac, 3. Decembar 2015 godine

Uredništvo TV Spektri

 

 

 

 

 

 

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *