fbpx

Kodeks odevanja za opštinare, službenicima zabranjeno da pričaju o politici

U Kodeksu  je istaknuto da je njegov  osnovni cilj  obezbeđivanje kvaliteta i dostupnosti usluga, kao  i podsticanje poverenja u integritet, nepristrasnost i efikasnost organa, službi i organizacija, čiji je osnivač opština Bujanovac

BUJANOVAC, 14. decembar 2017.Opštinsko veće  usvojilo  je predlog Kodeksa ponašanja  službenika i nameštenika opštine Bujanovac koji sadrži profesionalne i etičke standarde za obavljanje službenih poslova i ostvarivanje  komunikacije sa strankama.

Službenik  je dužan da bude prikladno i uredno  odeven, da ne narušava ugled jedinice lokalne samouprave, niti izražava svoju političku, versku  ili drugu ličnu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njegovu nepristrasnost i neutralnost.

U Kodeksu  je istaknuto da je njegov  osnovni cilj  obezbeđivanje kvaliteta i dostupnosti usluga, kao  i podsticanje poverenja u integritet, nepristrasnost i efikasnost organa, službi i organizacija, čiji je osnivač opština Bujanovac.

U ovom dokumentu je su navedene dužnosti službenika u obavljanju poslova  i u ophođenju sa strankama, uz poštovanje, bez diskriminacije i zloupotrebe službenih ovlašćenja.

Ored toga, utvrđeni su i standardi odevanja na radnom mestu, uz obavezu održavanja urednosti radnih prostorija.

Predsednik bujanovačke opštine Šaip Kamberi  je istakao da je bolji odnos prema strankama cilj ovog Kodeksa.

Za sprovođenje njegovih odredaba radnici su odgovorni načelniku opštinske uprave. Takođe, i Opštinsko veće će biti informisano o poštovanju Kodeksa – naglasio je Kamberi.

Konačnu reč o predlogu  Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika daće odbornici u SO Bujanovac.

Na snagu će stupiti osmog dana po objavljivanju u „Službenom listu“ bujanovačke opštine.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.