fbpx

Za Rome 7,55 miliona € od EU

Bujanovac, 22. mart 2019. Neophodna je većapodrška mobilnim timovima za socijalnouključivanje Roma i Romkinja, zaključak je sasastanka ovih timova, koji deluju u okviru lokalnihsamouprava kako bi poboljšali sveukupni položajromske zajednice.

Među nekoliko lokalnih samouprava u Srbiji kojeimaju mobilne timove je i Bujanovac.

Mobilni timovi formirani su sa ciljemprepoznavanja i sagledavanja realnih potrebaromske populacije na terenu, a podrška je potrebna za unapređenje komunikacije saromskom zajednicom, obezbeđivanjeinstitucionalne održivosti i finansiranje operativnihplanova Mobilnih timova.

Ovo su, kako se navodi u saopštenju sa sastanka,neophodni preduslovi za povećanje socijalneinkluzije Roma i Romkinja u lokalnimzajednicama.

Mobilni timovi deo su projekta Evropske unije iVlade Srbije vrednog 7,55 miliona evra putemkojeg se raspodeljuju bespovratna sredstva za 11 projekata na lokalnom nivou.

U okviru inicijative biće obezbeđeno stambenorešenje za preko 700 Romkinja i Roma, tepoboljšanje infrastrukturnih uslova za preko 5.000 pripadnika romske populacije.


TAG


Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.