fbpx

Odbornica SO Preševo kažnjena zbog sukoba interesa, potpisivala ugovore sa opštinom

Bujanovac, Preševo, 30. novembar 2019.- Zbog toga što je istovremeno bila odbornica u Skupštini Preševa i sa tom istom Opštinom zaključila više ugovora prema kojima je učestvovala u sprovođenju javnih nabavki i utvrđivanju statusa izbeglih i raseljenih lica, Agencija za borbu protiv korupcije je utvrdila da je Arzana Bajrami bila u sukobu interesa i zbog toga joj je izrečena mera javnog objavljivanja odluke o povredi zakona, pišu Južne vesti.

Bajrami je odbornica vladajuće Alternative za promene predsednika Opštine Preševo Šćiprima Arifija.

Kako se navodi u odluci Agencije, dok je obavljala javnu funkciju odbornika u Skupštini, Bajrami je februara i septembra 2018. godine potpisala dva ugovora o privremeno-povremenim radovima sa Opštinom Preševo, po kojima je njen posao bio izrada analiza stanja i potreba lokalnih malih i srednjih preduzeća, izrada plana kapitalnih investicija za 2018. godinu, izrada baza podataka razvojnih institucija, plan i sprovođenje postupaka javnih nabavki i prikupljanje ponuda u saradnji sa Komisijom za javne nabavke.

Predmet ugovora koji je potpisala marta 2019. godine bio je evidentiranje, prikupljanje, utvrđivanje statusa izbeglih i raseljenih lica u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije.

Za svaki sklopljeni ugovor na period od 6 meseci, Bajrami je dobila iznos od 48.000 dinara.

Agencija je utvrdila da između funkcija koje je Bajrami obavljala postoji odnos zavisnosti, nadređenosti i kontrole i da je na taj način ugrozila nepristrasno vršenje javne funkcije i ugrozila poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, podređujući javni interes privatnom.

Odbornica se, na obaveštenje o pokretanju postupka avgusta 2018. godine, nije izjasnila, dok se na dopunu obaveštenja marta 2019. godine odazvala, dostavivši Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, sklopljen marta 2019. godine, i izjavila da nije bila u komisijama koje su obavljale postupke javnih nabavki.

“Navodi imenovane da nije bila član komisije koja je obavljala poslove javnih nabavki nisu od uticaja, jer je u toku postupka nesumnjivo utvrđeno da je imenovana zaključivanjem više ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa Opštinom Preševo, od kojih su ugovori od 6. 9. 2018. i 7. 3. 2019. zaključeni nakon pokretanja postupka i na taj način je ugrozila nepristrasno vršenje funkcije i postupila suprotno odredbama Zakona” – navodi se u odluci Agencije.

Novinari Južnih vesti probali su da stupe u kontakt i sa odbornicom Bajrami, međutim ona o odluci Agencije zasad ćuti.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.