Istraživanje: Kolika je socijalna etnička distanca u Srbiji?

Foto ilustracija

Bujanovac, Beograd, 30. april 2020. – Kolika je etnička distanca između većine i manjina u Srbiji, kao I između samih manjina, pitanje je na koje treba da odgovori istraživanje Instituta društvenih nauka.

Direktor Insitutra  Goran Bašić kaže da je cilj da se istraživanjem utvrdi na koji način su preduzete mere u oblasti manjinske politike doprinele društvenoj integrisanosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

“Osnovna ideja ovog istraživanja je da se pored utvrđivanja stepena međuetničke distance utvrde i objasne uzroci ove pojave”, navodi Bašić.

Kako navode u Institutu, u ovom istraživanju, u fokusu su Srbi kao dominantna nacija i „autohtone“ nacionalne manjine i to: Albanci, Bošnjaci, Hrvati, Mađari, Romi, Rumuni, Slovaci. 

Istraživanje se može popuniti on line na ovom linku: https://www.idn.org.rs/limesurvey/index.php/20202.

Istraživanje se razlikuje od dosadašnjih jer će pokušati da se prikupi što veći broj ispitanika kako bi se mogao konstruisati reprezentativni uzorak za većinsku i manjinsku populaciju, a uključiće I standardne socio-demografske varijable, kao štosu: pol, starost, stepen obrazovanja, nivo urbanizacije mesta..

Posebna pažnja je posvećena socio-psihološkim faktorima,  prvenstveno faktorima kao što su autoritarnost i orijentacija ka socijalnoj dominaciji.

Sprovodi se u saradnji sa Centrom za istraživanje etniciteta, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Institut društvenih nauka ima bogato iskustvo u istraživanju međunacionalnih odnosa, tokom svojih 60 godina rada u nekoliko navrata radio je istraživanja etničke distance, dok se Centar za istraživanje etniciteta od svog osnivanja bavi proučavanjem fenomena etniciteta i multikulturalnosti.

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *