Vežba „Štit 05“ u bazi Jug kod Bujanovca (foto)

Bujanovac, 3. jun 2022. (foto MO) – U bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ kod Bujanovca realizovana je taktička vežba „Štit 05“, tokom koje su provereni borbena spremnost i sposobnost jedinica Vojske Srbije određenih za učešće u multinacionalnim operacijama po Konceptu operativnih sposobnosti.

Tokom dvonedeljnih aktivnosti, laka pešadijska četa, dva voda vojne policije i dva voda atomsko-biološko-hemijske odbrane su, u skladu sa scenarijem vežbe, rešavali taktičke zadatke prilagođene situacijama koje ih mogu očekivati u multinacionalnim operacijama.

„U skladu sa dostignutim nivoom pripremljenosti, na vežbi su laka pešadijska četa, jedan vod vojne policije i jedan vod ABHO prošli završnu proveru drugog nivoa koju je vršio međunarodni evaluatorski tim, dok su samoevaluaciju prvog nivoa, koju su ocenjivali evaluatori Vojske Srbije, uspešno savladali vod vojne policije i vod ABHO. Jedinice Vojske Srbije su ispunile zahtevane standarde osposobljenosti za angažovanje u međunarodnom okruženju, pokazavši pritom visok nivo obučenosti i profesionalnog odnosa prema zadacima“, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Prema Konceptu operativnih sposobnosti, jedinice deklarisane za učešće u multinacionalnim operacijama prolaze sveobuhvatne pripreme i četiri nivoa provere interoperabilnosti i borbene gotovosti.

Prva dva nivoa su u nadležnosti zemlje domaćina, dok na završna dva nivoa provere jedinice ocenjuje međunarodni tim evaluatora.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *