EPS nema pravo da „seče“ struju zbog dugovanja za RTS pretplatu

Bujanovac, 18. avgust 2022. Ukoliko neki potrošač nije platio taksu za javni medijski servis (RTS) Elektroprivreda Srbije (EPS) ne može da obustavi isporuku električne energije, kažu u Udruženju potrošača Efektiva.

Kako se objašnjava, član 85. Zakona o zaštiti potrošača, reguliše nedoumice u vezi sa TV pretplatom koja se plaća preko računa za struju.

U udruženju kažu da EPS ima pravo da obustavi pružanje usluge, ako je prošlo više od dva meseca od dospeća računa za pružene usluge.

O akciji bujanovačke Distribucije i isključivanju dužnika sa mreže naš portal je ranije pisao.

Distribucija seče struju dužnicima u Bujanovcu

EPS pruža uslugu isporuke električne energije, ali ne i emitovanja TV signala, kažu u Efektivi.

To, kako se dodaje, znači da TV pretplata nije usluga koju pruža EPS, pa samim tim, zbog neplaćanja te naknade, EPS ne može da obustavi isporuku struje, koja je u ovom slučaju plaćena.

„Da li je EPS, deo uplate namenjene za namirenje utrošene električne energije, prebacio RTS-u na ime TV pretplate, nije pitanje koje se tiče potrošača, jer EPS kada primi novac, ima pravo da sa njim raspolaže u skladu sa svojim poslovnim namerama“, dodaje se u saopštenju.

Kako se naglašava, pre nego što se obustavi isporuka struje, EPS mora pisanim putem da upozori potrošača na neplaćene obaveze i mogućnost isključenja. To je u ovim slučajevima ispoštovano, jer građani prijavljuju dobijanje takvih upozorenja.

Četvrtim stavom, tog člana, kako se ističe, trgovcu se zabranjuje (ovde EPS-u) da posegne za isključenjem sa mreže, ako je potrošač, po dobijanju opomene, osporio postojanje i visinu duga i nastavio da plaća tekuće obaveze za isporučenu uslugu.

Dodaje se da na opomenu treba odgovoriti, osporiti postojanje duga na način da on nije usluga koju pruža EPS, onako kako je to definisano Zakonom i treba nastaviti sa uplatama prispelih računa.

„Za dalji pokušaj naplate dugovanja, EPS može da inicira sudski postupak, u kom bi se dokazivala osnovanost naplate TV takse“, dodaju u Efektivi.

Kako podsećaju, isti član zakona kaže da je trgovcu zabranjeno da uslovljava potrošača ponovnim uključenjem struje ukoliko su dugovi zastareli.

„Zabranjeno je trgovcu da, u slučaju isključenja potrošača sa distributivne mreže, odnosno obustave pružanja usluga od opšteg ekonomskog interesa, uslovljava ponovno uključenje, odnosno nastavak pružanja usluge plaćanjem dugova potrošača koji su zastareli u smislu zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi“, navodi se u članu zakona.

Za primere u kojima je već ranije došlo do isključenja sa mreže, EPS ne sme da uslovljava plaćanje zastarelih dugova, već mora da uključi potrošača na mrežu (uz plaćanje odgovarajuće naknade – taksa za priključak) i eventualno plaćanje dela duga koji nije zastareo.

„Po ovom stavu, EPS na to ima pravo, ali ne i na dugove starije od godinu dana!“, dodaje se u saopštenju

U Efektivi kažu da im se u vezi sa naplatom TV pretplate javljaju potrošači koji godinama nisu plaćali struju, ali i one kojima je ona isključena, a žele da je ponovo dobiju.

Kako se objašnjava, mnogi potrošači nisu hteli da plaćaju naknadu za javni servis jer već plaćaju uslugu kablovskom operatoru.

Godine neplaćanja takse, napravile su određeni dug i sada EPS preti da će isključiti struju, ako se to ne izmiri.

Potrošači koji imaju dugovanja prema EPS-u, ovih dana inače dobijaju opomene pred isključenje sa mreže, ako dugove ne izmire.

 

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *