fbpx

FCD: Država da zaštiti radnike i obezbedi plate dovoljne za život

Bujanovac, 7. oktobar 2022. (foto arhiva: Protest radnika Gumoplastike) – Velikom broju građana Srbije nije omogućeno pravo na dostojanstven rad i ključni akteri u državi treba da zaštite pristojan život radnica i radnika i njihovih porodica, saopštila je Fondacija Centar za demokratiju (FCD) povodom Svetskog dana dostojanstvenog rada (7. oktobar)

FCD podseća da mnogi radnici u Srbiji rade u uslovima nesigurnog zaposlenja, niskih zarada i rizika od siromaštva, nedovoljne zaštite radnih prava i bezbednosti i zdravlja na radu, a naročito je nepovoljan položaj osetljivih grupa na tržištu rada.

“Posebno zabrinjava uskraćivanje prava građana na dostojanstven rad u pogledu mogućnosti zapošljavanja i prava na zaštitu u slučaju nezaposlenosti”, navode iz FCD.

Kako ističu, u Srbiji je minimalna zarada, koja bi trebalo da bude izuzetak i privremena mera koja ima zaštitnu funkciju – postala pravilo, a njena visina ne obezbeđuje minimum egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenih i njihovih porodica.

Iznos minimalne zarade u 2022. godini je ispod relativnog praga siromaštva za tročlanu porodicu koji iznosi 39.600 dinara.

Jasno je da će i uz povećanje u 2023. godini, naročito imajući u vidu trendove inflacije i rast troškova života, minimalna zarada ostaviti radnike i radnice u riziku od siromaštva.

Nominalan rast prosečnih zarada u prvih šest meseci ove godine bio je 13,5%, a realan 3,5%.

“Zajedno sa partnerskim organizacijama potpisnicama Deklaracije o plati za život zalažemo se za zaštitu ljudskog prava na platu za život, jer su radnicama i radnicima u Srbiji neophodne plate od kojih će moći dostojanstveno da žive”, saopšteno je.

Centar za demokratiju nastavlja rad na promociji standarda dostojanstvenog rada u Srbiji, i socio-ekonomskih prava u kontekstu reformi orijentisanih na EU, uz implementaciju Agende 2030 UN. Ekonomski rast mora ići ruku pod ruku sa standardima dostojanstvenog rada.

Neophodno je usklađivanje domaćeg pravnog okvira sa standardima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, uređivanje novih oblika rada, kao i donošenje strateških dokumenata koji uređuju pitanja iz oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike.

 

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.