Opština: Otklonjeni svi nedostaci na OŠ „B. Radičević“, upotrebna dozvola kad se završe sportski tereni

Načelnica i predsednik na terenu (Foto Bujanovačke/ilustracija)

Bujanovac, 9. april 2024. Radovi na sportskim terenima u OŠ „Branko Radičević“ u Bujanovcu moraju biti završeni do kraja aprila, navela je za naš portal načelnica opštinskog Odeljenja za investicije i razvoj. Komisija za tehnički pregled i prijem nedavno renoviranog objekta u ponedeljak (8. april) izašla je po drugi put da konstatuje da su nedostaci, otkriveni početkom februara, otklonjeni.

Ovlašćeno lice Ministarstva unutrašnjih poslova vrši pregled radova u utorak (9. april), a po prijemu pozitivnih zapisnika i predloga za izdavanje Upotrebne dozvole ista će biti izdata od strane Opštinske uprave Bujanovac, Odeljenja za urbanizam – rekla je načelnica Odeljeja za investicije i razvoj u Bujanovcu Fazila Azemović u pisanom odgovoru Bujanovačkim

Pitanja koja su se odnosila na to kada će škola dobiti upotrebnu dozvolu i da li je rekonstrukcija u potpunosti završena uputili smo joj prošle nedelje.

„Branko Radičević“ još uvek bez tehničkog prijema, bez odgovora zašto se i dalje čeka

Prva faza rekonstrukcije škole završena je 22.05.2023. godine, što je konstatovano Zapisnikom o primopredaji radova između Izvođača, nadzora i investitora i finansijera. Druga faza radova, koja je podrazumevala izradu fasade, sportske sale i parternog uređenja ugovorena je 30. maj 2023. godine, a završena je 24. januara 2024. godine, osim na terenima, koji se zbog vremenskih uslova nisu mogli izvoditi“, glasi odgovor Azemovićeve

Navela je da je opština Bujanovac 25. januara ove godine donela Odluku o poveravanju vršenja tehničkog pregleda i prijema izvedenih radova, te da se komisija za tehnički pregled i prijem izvedenih radova obavezala da izvrši proveru potpunosti tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta. Pored toga, komisija se obavezala da izvrši kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa  Rešenjem kojim se odobrava izvođenje radova, kao i sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je vršeno izvođenje radova i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

Prvi pregled komisije obavljen je 1. februara, kada je zahtevana dopuna dokumentacije u vidu Zapisnika sa izvedenih probi instalacija, uz primedbe da je:

  1. Potrebno na fasadi iskrpiti soklu objekta, prema delu zadnjeg dvorišta.
  2. Potrebno skinuti zaštitnu foliju sa svih okvira spoljašnjih prozora i ulaznih vrata, kao i sa olučnih vertikala. Ona je ostavljena posle I Faze rekonstrukcije kao zaštita od oštećenja i prljanja prilikom izrade fasade u II Fazi. Stekli su se uslovi za njeno skidanje.
  3. Izvršiti ispunu dilatacije silikonom u boji parketa u fiskulturnoj sali.
  4. Ugraditi prelazne podne lajsne
  5. Uraditi zaštitnu mrežu na prozorima u fiskulturnoj sali
  6. Dopremiti kamion zemlje da bi se poravnala travnata površina gde ima potrebe.
  7. Izvršiti probno merenje pumpi za potrebe hidranata.

Prilikom pregleda, kako navodi Azemovićeva, usmeno su naznačene primedbe, a od strane ovlašćenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova pismeno je dostavljeno Rešenje kojim je naloženo otklanjanje nedostataka u delu protivpožarne bezbednosti.

„Izvođač radova je pristupio odmah po prijemu Rešenja i sugestija svih članova Komisije i većinu nedostatak otklonio“, dodaje načelnica.

Ona ističe da su 25. marta 2024. objekat obišli predstavnici ministarstva za upravljanje javnim ulaganjima i zaključili da tereni moraju biti završeni do kraja aprila 2024. godine. Tehnički prijem se vrši na objektu, plan je izdavanje upotrebne dozvole za objekat, a da se po završetku izgradnje terena isti prime zajedno sa parternim uređenjem.

„Dana 8. aprila 2024. godine Komisija za tehnički pregled i prijem objekta izašla je po drugi put da konstatuje da su primedbe otklonjene. Ovlašćeno lice Ministarstva unutrašnjih poslova vrši pregled danas (9. april)“, stoji u odgovoru i dodaje se da će „po prijemu pozitivnih zapisnika i predloga za izdavanje Upotrebne dozvole ista biti izdata od strane Opštinske uprave Bujanovac, Odeljenja za urbanizam“.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *