Adet: Konkurs za Srbe, Rome i Albance, čuvamo tradiciju Bujanovca

Bujanovac, 21. maj 2024. Udruženje građana za promociju i zaštitu kulturnih dobara „Adet“ iz Bujanovca, u saradnji sa udruženjima „Dituria“ i „Ofer“, takođe iz Bujanovca, na Svetski dan kulture raznolikosti (21. maj) raspisuje nagradni konkurs za sve Bujanovčane  pod nazivom „Budi deo porodičnog nasleđa tradicije Bujanovca“ – tako što ćeš pretražiti svoj dom i pronaći svoje porodično nasleđe.

Nagradni konkurs otvoren je u okviru projekta „Porodično nasleđe Srba, Albanaca i Roma  – izvor tradicije Bujanovca“ koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

-Cilj projekta je aktiviranje stanovništva opštine Bujanovac, uključujući sve nacionalnosti, u pronalasku i prikupljanju porodičnih kulturnih dobara koji su izvor tradicije Bujanovca. Na ovaj način učesnici će moći da se upoznaju sa kulturnim dobrima svih nacionalnosti na lokalnom nivou -kaže predsednica udruženja „Adet“ Anđela Dukadinović za naš portal.

Nakon završetka konkursa, kako navodi, nagrađeni učesnici će biti u obavezi da svoje porodično nasleđe prilože na izložbi porodičnog nasleđa Bujanovca, koja će biti održana 23. septembra 2024. godine uz kulturni program u Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Bujanovcu.

Dukadinovićeva objašnjava kako učestovati i osvojiti nagradu.

-Od dana objavljivanja konkursa 21. maja krenite u pretragu svog doma i pronađite zanimljiv, stari predmet  u svom domu koji vezuje neku priču za njega, a koji će predstaviti kulturu vašeg naroda – kaže ona.

Do 21. jula učesnici će imati priliku da pretražuju svoje domove i da odaberu koji će predmet biti deo nagradnog konkursa.

-Od 21. jula do 15. septembra takmičari će moći da objave fotografiju predmeta koji su odabrali, sa određenim instrukcijama navedenim u uslovima konkursa, na Fejsbuku.

Konkurs se završava 15. septembra u ponoć. Sve fotografije van vremenski ograničnog perioda neće biti razmatrane u nagradnom konkursu.

Uslovi konkursa su da:

– učesnik ima prebivalište u opštini Bujanovac;

– poseduje predmet koji je u vlasništvu porodice;

– predmet porodičnog nasleđa prezentuje kulturu naroda kojoj pripada učesnik, a odnosi se na opštinu Bujanovac i njegovu kulturu;

– nakon završetka konkursa nagrađeni će svoje predmete doneti na izložbu 23. septembra 2024. godine u Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Bujanovcu, dok će svi učesnici moći da učestvuju u izložbi predstavljanjem svog predmeta porodičnog nasleđa;

– na konkursu nemaju pravo učešća porodice organizatora i učesnika projekta.

Način konkurisanja:

– fotografišite svoje porodično nasleđe i objavite na platformi Facebook sa javnim publicitetom uz svoje podatke – ime i prezime, naselje opštine Bujanovac kog ste prebivališta;

– označite u opisu fotografije – #adet i #ministarstvokulturers, opišite o kakvom predmetu je reč i zanimljivu priču o njemu, kao i godinu u kojoj je nastalo, ukoliko je poznata;

Što se tiče nagrada, za sve tri nacionalnosti dodeljene će biti po tri novčane nagrade(dakle 9 nagrađenih) i to za 1. mesto u iznosu od 20.000 dinara, za 2. mesto u iznosu od 15.000 dinara i za 3. mesto u iznosu od 10.000 dinara.

Dukadinovićeva je objasnila i kako će se vršiti izbor nagrađenih fotografija.

-Nakon objave na Fejsbuku, prvo mesto osvojiće fotografija predmeta porodičnog nasleđa koja će imati najveći broj lajkova na slici, što će biti transparentno za sve učesnike, uključujući vremensko ograničenje, kao i ispunjenost svih uslova učestvovanja. Drugo i treće mesto odabraće stručni žiri koji će biti sastavljen iz stručnjaka iz oblasti kulture – kaže ona.

Udruženje građana „Adet“ osnovano je 2021. godine, a ovo je prvi projekat koji je podržan od Ministarstva kulture i informisanja i njegovi članovi se nadaju da će biti na radost i korist svih zajednica opštine Bujanovac i Republike Srbije.

 

LE MOLDE (VREDNA) NAGRADE –
Rode ko to ćher, arakh toklo ćherutno (porodicako) ačhavdipe thaj ov kotor kotar Bujanocaki tradicija.

Bjanovac, 21. maj 2024. Čedipe dizutbengo asi promocija thaj arakhiba e kulturake šukaripea „Adet“ ko kupaćeripe e kulturake čedipa „Dituria“  thaj čedipa „Ofer“ kotar Bujanovca, 21. Maj 2024 beršeste  ko dive LUMIJAKO DIVE KULTURAKE AVERČHANIPA phravela nagradno  konkursi „Ov kotor kotar čherutnikano ačhavdipa tradicija Bujanovcaki“ – ađihsre so ka rode ko to ćher i ka arakhe te ćherutnikano (porodično) ačhavdipa.

Nagradikano konkursi phravdo si kotar o projekti „Porodično nasleđe Srba, Albanaca i Roma – izvor tradicije Bujanovca“ kova si finansirimo kotar Ministarstvo kulturako thaj inforibe Repulikako Srbijako.

Targeti e projektoso si te aktivirinelpe o manuša ki komuna Bujanovca kotar sa o minoritetija, ko arakhipa thaj čediba ćherutnikane kulturake šukaripa kola si hhajing (izvori) Bujanovcaki tradicija. Ađihare okola so lena kotor akaleste ka šaj te penđarenpe e kulturake šukaripa sarinenge minoritetija ko lokalno niveli. Palo agorisaribe e konkursesta nagradime učesnikija ka ovenlen obaveza poklo ćherutnikno ačavdipa te ačhaven ki dikhlimi (izložba) ćerutnikanikane ačhavdipe Bujanovca, koja ka ovel 23. Septembri 2024. beršeste sar  kulturako programi ko Kulturake ćhereste „Vuk Karadžić“ ki Bujanovca. – mothavela šerutni ko čedipe Anđela Dukadinović amare portalese.

Sar te lelpe kotor/thaj sar te učestvujinipe?

Kotar dive e mothojbaso o konkursi 21. Maj 2024 đan te roden tumero ćher thaj arakhen disavo puranipe ko tumaro ćher kova isile disavo phandlo vačeribe olestar, a kova šaj te mothovi kultura kotar toklo narodo.

Ði ko 21. Jul 2024 beršeste o učesnikija ka šaj te roden  pumare ćherende thaj te arakhen disavo predmeti kova ka ovel kotor kotar nagradime konkursi.

NAJIMPORTANTNO KOTOR: Kotar 21. Juli đi ko 15. Septembri 2024 beršeste o takmičarja ka šaj te mothaven pumari  FOTOGRAFIJE PREDMETESTAR so alošarinđe (birinđe) uzalo instrukcije kolač mothavde sar uslovija komkursesta ki platforma FEJSBUK.

O konkursi agorisinipe (završinipe) đi ko 15 Septembri 2024. đi ko 00:00.

Sa o fotografije avri kotar akija dindi vrama na ka lenpe ko nagradime konkursi.

Konkursesere uslovija:

– učesniko te ovelle bešipe ki komuna Bujanovac;

– isile predmeti kova si olengoro/ćherutnikanengo;

– o predmeti sar ćherutnengo ačhavdipa mothovi e kultura e narodosi kase o učesniko perela a ađihare si hem kotor e Bujanovcako thaj olesiri kultura;

– Palo agorisiba o konkursi nagradime ka anen pumare predmetija ko mothavdipa (izložba) 23. Septembri 2024 beršeste ko Kulturake Ćher „Vuk Kardžić“ ki Bujanovca, a sarine o učesnikija ka šaj te len kotor ko mothavipe (izložba) kuri ka mothaven pumaro predmeti ćerutnikane ačhavibastar.

– Ko konkursi našti te len kotor o organizatorja kotar projekti  thaj olengere ćherutne.

Sar konkurišinipe:

– fotografišinen tumare ćherutnikane ačhavdipa thaj čhiven o fotografije ki platforma Fejsbuk -te ovel javno publiciteti uzalo odova čhiven tumare podatkija – anav thaj paluno anav, naselje ki komuna Bujanovac kuri isitumen bešipa;

– Označinen e fotografija sar opis – #adet i #ministarstvokulturers,

mothaven kotar o predmeti savo si odova predmeti, thaj diso interesno mothaviba olestar, ađihare thaj o berš kana čerdilo, ako đanđolape.

Nagrade:

Aso so trin nacionalnostija/minoritetija, ulavipe po trin lovenge nagrade(9 nagradime): 1. than kotar 20.0000 dinarja, 2. than 15.000 dinarja, 3. than 10.000 dinarja.

Sar ka alošarinipe (birinipe) nagradime:

Palo mothavdipa ko Fejsbuk, angluno than ka lel e fotografija predmetestar ćerutne ačhavibastar koja ka ovella najbuderi lajkija ki slika, so ka ovel  sa transparentno thaj dikhlo aso sa o učesnikija, ađihare hem e vakteso ograničipe, sar hem javera uslovija ko učestvujiba.

Dujto thaj thaj trito than ka izbirini o stručno žiri kova ka ovel čerdo kotar stručnjaci kotar kulturako kotor.

Dizutnengo čedipe „Adet“ čerdo 2021. beršeste, i akava si angluno projekti kova ičerdo kotar Ministarstvo kulturake thaj inforiba thaj isimen barovi sukcesi ka ovel ko šukaripe thaj korist sa dizutnenđe kotar sa o zajednice ki komuna Bujanovac tha Republikače Srbijače.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *