ADET: KONKURSI PËR SERBËT, ROMËT DHE SHQIPTARËT, TA RUAJMË TRADITËN E BUJANOCIT

Bujanoc, 21. maj 2024. Shoqata e qytetarëve për promovimin dhe mbrojtjen e vlerave kulturore “Adet” në bashkëpunim me Shoqatën Kulturore “Dituria” në Bujanoc dhe Shoqatën “Ofer” nga Bujanovci, më 21 maj 2024 në DITËN BOTËRORE TË DIVERSITETIT KULTUROR shpall konkursin e shpërblimeve për të gjithë banorët e Bujanovcit “Bëhu pjesë e trashëgimisë familjare të traditës së Bujanovcit” – duke kërkuar në shtëpinë tuaj dhe gjetur trashëgiminë tuaj familjare.

Konkursi është hapur në kuadër të projektit “Trashëgimia familjare e serbëve, shqiptarëve dhe romëve – burimi i traditës së Bujanovcit” i financuar nga Ministria e Kulturës dhe Informacionit të Republikës së Serbisë.

Qëllimi i projektit është aktivizimi i popullsisë së komunës së Bujanovcit, duke përfshirë të gjitha kombësitë, në gjetjen dhe mbledhjen e vlerave kulturore familjare që janë burimi i traditës së Bujanovcit. Në këtë mënyrë, pjesëmarrësit do të mund të njihen me vlerat kulturore të të gjitha kombësive në nivel lokal. Pas përfundimit të konkursit, pjesëmarrësit e shpërblyer do të jenë të detyruar të paraqesin trashëgiminë e tyre familjare në ekspozitën e trashëgimisë familjare të Bujanovcit, e cila do të mbahet më 23 shtator 2024 me program kulturor në Shtëpinë e Kulturës “Vuk Karaxhić” në Bujanovc. – thotë kryetarja e shoqatës Anxhela Dukadinović për portalin tonë.

Si të merrni pjesë dhe të fitoni shpërblime?

Nga dita e shpalljes së konkursit më 21 maj 2024, filloni kërkimin në shtëpinë tuaj dhe gjeni një objekt të vjetër interesant në shtëpinë tuaj që lidhet me një histori dhe që do të përfaqësojë kulturën e popullit tuaj.

Deri më 21 korrik 2024, pjesëmarrësit do të kenë mundësi të kërkojnë në shtëpitë e tyre dhe të zgjedhin cili objekt do të jetë pjesë e konkursit të shpërblimeve.

PJESA MË E RËNDËSISHME: Nga 21 korriku deri më 15 shtator 2024, konkurrentët do të mund të postojnë FOTOGRAFINË E OBJEKTIT që kanë zgjedhur me udhëzimet e caktuara të përmendura në kushtet e konkursit në platformën FACEBOOK.

Konkursi mbyllet më 15 shtator 2024 në orën 00:00. Të gjitha fotografitë jashtë periudhës së kufizuar kohore nuk do të merren parasysh në konkursin e shpërblimeve.

Kushtet e konkursit:

– pjesëmarrësi duhet të ketë vendbanim në komunën e Bujanovcit;

– të posedojë objektin që është në pronësi të familjes;

– objekti i trashëgimisë familjare të prezantojë kulturën e popullit që i përket pjesëmarrësi, dhe që lidhet me komunën e Bujanovcit dhe kulturën e saj;

– pas përfundimit të konkursit, fituesit do të sjellin objektet e tyre në ekspozitën më 23 shtator 2024 në Shtëpinë e Kulturës “Vuk Karaxhić” në Bujanovc, ndërsa të gjithë pjesëmarrësit do të mund të marrin pjesë në ekspozitë duke paraqitur objektin e trashëgimisë familjare;

– në konkurs nuk kanë të drejtë të marrin pjesë familjet e organizatorëve dhe pjesëmarrësve të projektit.

Mënyra e konkurrimit:

– fotografoni trashëgiminë tuaj familjare dhe postoni në platformën Facebook me publikim të hapur me të dhënat tuaja – emri dhe mbiemri, vendbanimi i komunës së Bujanovcit;

– shënoni në përshkrimin e fotografisë – #adet dhe #ministarstvokulturers, përshkruani për çfarë objekti bëhet fjalë dhe një histori interesante për të, si dhe vitin kur ka ndodhur, nëse dihet;

Shpërblimet:

Për të gjitha tre kombësitë, do të ndahen nga tre shpërblime monetare(pra 9 fitues): 1. vendi me shumën 20,000 dinarë;2. vendi me shumën 15,000 dinarë;3. vendi me shumën 10,000 dinarë;

Mënyra e zgjedhjes së fituesve:

Pas postimit në Facebook, vendi i parë do të fitohet nga fotografia e objektit të trashëgimisë familjare që do të ketë numrin më të madh të pëlqimeve në foto, që do të jetë transparente për të gjithë pjesëmarrësit, duke përfshirë kufizimin kohor dhe plotësimin e të gjitha kushteve të pjesëmarrjes.

Vendi i dytë dhe i tretë do të zgjidhet nga një juri profesionale që do të përbëhet nga ekspertë në fushën e kulturës.

Shoqata e qytetarëve “Adet” është themeluar në vitin 2021, dhe ky është projekti i parë i mbështetur nga Ministria e Kulturës dhe Informacionit dhe shpresojmë që të jetë për gëzim dhe dobi për të gjitha komunitetet e komunës së Bujanovcit dhe Republikës së Serbisë.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *