fbpx

Carina raspisala konkurs za carinike na Končulju i Merdaru

BUJANOVAC, 6. februar 2017. – (foto B92) Uprava carina je raspisala konkurs za radno mesto za poslove carinskog nadzora i kontrole u putničkom prometu (carinik, zvanje carinski nadzornik) na carninskim prelazima Končulj i Merdare.

Za oba prelaza konkurs je raspisan za dva radna mesta.

Uslovi koje, pored opštih, raspisuje Uprava Carine su:

Srednja stručna sprema ekonomskog, tehničkog, opšteg ili administrativno-upravnog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje engleskog, francuskog, nemačkog ili ruskog jezika.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Carinskog zakona, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju – usmeno; veštine: organizovanost, motivisanost, timski rad, komunikativnost – usmeno.

Pod radnim iskustvom u struci podrazumeva se vreme provedeno na radu u radnom odnosu ili van radnog odnosa (rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, stručno osposobljavanje, volonterski staž i sl.) isključivo sa onim stepenom stručne spreme koji je propisan za radno mesto na koje se konkuriše.

 

Prijavu sa biografijom i potrebne dokaze dostaviti na adresu organizacione jedinice Uprave carina za koju se prijava podnosi, u konkretnom slučaju Carinarnica Priština u kojoj će se 10. marta obaviti razgovor sa kandidatima.

Konkurs je raspisan 3. februara a rok za prijave je 8 dana.

Opširnije detalje možete pročitati na:

http://www.upravacarina.rs/cyr/Informacije/Stranice/Konkursi.aspx

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.