fbpx

Eparhija vranjska: KRIVIČNA PRIJAVA vladike PAHOMIJA protiv Stevanovića iz KLINOVCA

BUJANOVAC, 1. avgust 2018. (foto: Eparhija Vranjska) – „Svi navodi kako u saopštenju tako i u prilozima saopštenja ne odgovaraju istini i blagorečeno su zlonamerni, jer u potpunosti su prenebregnuta tela Pravoslavne eparhije vranjske, odnosno Eparhijski upravni odbor, jer se nikada Crkveni odbor Crkvene opštine Klinovac nije obratio po bilo kakvom pitanju Eparhijskom upravnom odboru, koji je prvo pretpostavljeno telo istome“, kaže se na početku reagovanja Eparhije vranjske povodom saopštenja Crkvene opštine Klinovac koje je preneo naš portal, u tekstu koji možete pročitati OVDE.

„Zbog toga je Eparhijski upravni odbor Pravoslavne eparhije vranjske razrešio Crkvenoopštinskiupravni odbor Crkvene opštine Klinovac“, saopštava Eparhija vranjska.

Povodom objavljivanja Saopštenja za javnost Crkvenog Odbora Crkvene Opštine Klinovac internet portalu „Bujanovačke“ od 24.07.2018. godine, koje su preneli i drugi mediji, smatrali smo za potrebno da obavestimo punoću vranjske eparhije, sve vernike Srpske Pravoslavne Crkve kao i širu javnost obavestimo punoću vranjske eparhije, sve vernike Srpske Pravoslavne Crkve kao i širu javnost o sledećem:

-Sve navedeno u Saopštenju i prilozima Crkvenog odbora Klinovac, ne spada u nadležnost i delokrug rada crkvenoopštinskih upravnih odbora, što se vidi iz Ustava Srpske Pravoslavne Crkve, član 201. koji govori o dužnostima i pravima Crkvenoopštinskih upravnih odbora, isti navodimo u celosti:

„Dužnosti su Crkvenoopštinskog upravnog odbora uglavnom ove:

1) čuva i štiti ugled i interese crkve i crkvene opštine;
2)potpomaže crkvenu vlast u religiozno-moralnom i kulturno-prosvetnom podizanju i vaspitanju pripadnika pravoslavne Crkve, a naročito omladine, u čuvanju i negovanju korisnih i lepih običaja, kao i u iskorenjavanju rđavih i štetnih navika;
3) izvršuje odluke Crkvenoopštinskog saveta i naredbe pretpostavljenih crkvenih vlasti;
4) sarađuje sa parohom pri izradi crkvenih biračkih spiskova;
5) postavlja i otpušta crkvenoopštinsko službeno osoblje, sem crkvenog pojca i crkvenjaka (čl. 176 t. 16);
6) pazi da uživaoci Crkvenih dobara ova drže u dobrom stanju;
7) sastavlja inventar pokretnog i nepokretnog imanja, i po jedan primerak svake godine dostavlja Eparhijskom upravnom odboru;
8) upravlja crkvenom imovinom i stara se o njenom unapređenju; brine se da se fondovske, zadužbinske (zakladne) imovine upotrebljavaju u svrhe kojima su namenjene;
9) obezbeđuje zakonskim ispravama o pravu svojine crkvenu nepokretnu imovinu i osigurava je od požara, a po potrebi i od drugih elementarnih nepogoda;
10) stara se u sporazumu sa parohom o potrebnim sredstvima za vršenje bogosluženja, održavanje, snabdevanje i ukrašavanje hramova, parohijskih domova, zvonika, groblja i dvorišta; vodi brigu o iznalaženju sredstava i spremanju predračuna i planova, koje podnosi Crkvenoopštinskom savetu, za tim eparhijskim vlastima na konačno odobrenje, za gradnju i podizanje novih hramova, parohijskih domova i drugih crkvenoopštinskih zgrada;
11) vodi brigu o urednom plaćanju poreza i svih drugih obaveznih dažbina, koje su zakonom određene;
12) pregleda svaka tri meseca, a po potrebi i češće, račune blagajnika i tutora, kao i drugih računopolagača, i nastojava da oni vrše svoju dužnost tačno i savesno;
13) sastavlja i predlaže Crkvenoopštinskom savetu godišnje predračune rashoda i prihoda crkvenoopštinskih, a tako isto sklapa i sređuje završne račune, i podnosi ih sa inventarima Crkvenoopštinskom savetu na pregled i dalju nadležnost;
14) čini predloge, molbe i pretstavke višim crkvenim vlastima o svima svojim potrebama;
15) podnosi krajem svake godine izveštaj Crkvenoopštinskom savetu o svome radu, i
16) stara se da suvišan novac ne leži u crkvenoj kasi već da ga iskorišćuje na najsigurniji i najpodesniji način za interese Crkve; o veličini sume koja se može u kasi držati odlučuje sam odbor prema svojim potrebama.“

Zbog kršenja Ustava Srpske Pravoslavne Crkve i prenebregavanja svojih obaveza, dužnosti i delokruga rada od strane Crkvenog Odbora Crkvene opštine Klinovac, na čelu sa predsednikom gospodinom Stojanom Stevanovićem, iz Klinovca, Eparhijski upravni odbor Pravoslavne eparhije vranjske shodno Članu 199., 201., i 206. stava 1., 3., 5. i 6.Ustava Srpske Pravoslavne Crkve, svojom Odlukom broj 340. od 31. jula 2018. godine, razrešio je Crkvenoopštinskiupravni odbor Crkvene opštine Klinovac i ovom Odlukom stavio van snage svoju Odluku broj 511. od 31. decembra 2012. godine.

Uzimajući u obzir novonastalu situaciju u Crkvenoj Opštini Klinovac, Eparhijski upravni odbor shodno Ustavu Srpske Pravoslavne Crkve, član 153.tačka 4. i član 206. stav 1., 2., 3., a u vezi sa Odlukom Eparhijskog upravnog odbora broj 340. od 31. jula 2018. godine, svojom Odlukom 341. od 31. jula 2018. godine, imenovao je Poverenstvo u Crkvenoj opštini Klinovac, u kome je za predsednika imenovan gospodin Zoran Mitić, iz Klinovca.

S obzirom da u Saopštenju, potpisanom od strane gospodina Stojana Stevanovića, ima elemenata ugrožavanja sigurnosti, iz člana 138. st. 2. u vezi st 1. KZ., Njegovog Preosveštenstva episkopa vranjskog g. Pahomija, isti je protiv gospodina Stevanovića podneo krivičnu prijavu Osnovnom Javnom Tužilaštvu i Policijskoj Upravi u Vranju.

Iz Kancelarije
Eparhijskog upravnog odbora
Pravoslavne eparhije vranjske
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *