fbpx

Izdaje se u zakup pogon Gumoplastike u Petki

BUJANOVAC, 27. maj 2019.Gumoplastika u stečaju, koju zastupa Agencija za licenciranje stečajnih upravnika – Centar za stečaj, a po punomoćju poverenika Roberta Mitrovića, oglasila je izdavanje u zakup pogon sa opremom za proizvodnju delova obuće u selu Petka-Klenike, javnim prikupljanjem pismenih ponuda.

Prema oglasu, zakup se ugovara na period od šest meseci (sa mogućnošću produžetka), a osim kirije zakupac preuzima obavezu da snosi i troškove tekućeg održavanja, komunalija, troškove osiguranja imovine, poreske i ostale dažbine.

Pravo na učešće u postupku izdavanja u zakup imaju isključivo pravna lica koja uplate iznos od 500.000,00 dinara na ime depozita, na račun stečajnog dužnika br. 155-39849-64 kod HALKBANK a.d. Beograd. Ponuđačima sa kojima se ne zaključi ugovor o zakupu biće vraćen depozit.

Zatvorene ponude, sa naznakom „PONUDA ZA ZAKUP IMOVINE DOO “GUMOPLASTIKA“ na lokaciji sela Petka, Bujanovac, NE OTVARATI“, dostaviti najkasnije do 09:45 časova dana 06.06.2019. godine na adresu: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika – Centar za stečaj, Terazije 23, Beograd.

Javno otvaranje ponuda održaće se istog dana, 15 minuta po isteku vremena za prikupljanje ponuda.

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.