Tag: , , , ,

Koordinaciono telo deli 3 miliona dinara udruženjima iz Bujanovca i Preševa

Piše: N. Stevanović Bujanovac, 29. jul 2023. Na konkursu Koordinacionog tela (KT) za Bujanovac, Preševo i Medveđu 3 miliona dinara za projekte od javnog interesa...