fbpx

Retka ptica sa Bliskog istoka otkrivena u Bujanovcu

Bujanovac, 12. maj 2021. (Foto: Dugorepi svračak, Lanius nubicus. Foto: N. Stanojević) – CIBDugorepi svrčak, ptica koja naseljava mediteranska suva travnata staništa sa žbunjem i drvećem, na krajnjem jugoistoku Evrope i delovima Bliskog i Srednjeg Istoka, otkrivena je u okolini Bujanovca.

Prilikom višednevne ekspedicije sprovedene početkom maja 2021. godine na području opština Bujanovac i Preševo, ornitolozi Centra za istraživanje biodiverziteta iz Novog Sada i Prirodnjačkog muzeja iz Beograda zabeležili su novu vrstu ptice za Srbiju – dugorepog svračka (Lanius nubicus), objavio je Centar za istraživanje biodiverziteta.

Mužjak i ženka ove vrste posmatrani su i fotografisani u blizini granice sa Makedonijom, na suvim travnatim padinama sa žbunjem. S obzirom na to da je par ptica posmatram u periodu gnežđenja, ornitolozi veruju da je pronađena nova gnezdarica naše zemlje.

Dugorepi svračak Selica je koja zimski period provodi na području severoistoka Afrike. Čitava svetska populacija relativno je malobrojna, dok je na Balkanu ova vrsta retka i slabo proučena, a živi u delovima Makedonije, Albanije, Bugarske i Grčke.

Pored dugorepog svračka tokom ekspedicije zabeležene su i druge retke i malobrojne gnezdarice poput vrapca kamenjarca, grmuše crvenovoljke, modrokosa i gorskog zviška, što ukazuje na visoku ekološku vrednost istraživanog područja.

Ornitološka istraživanja na krajnjem jugu Srbije sprovedena su okviru projekata uspostavljanja nacionalne ekološke mreže i NATURA 2000 mreže zaštićenih područja Evropske unije, koji su podržani od strane Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.