Kako vreme odmiče, pucnjave su sve bliže naseljenim mestima. U novembru prošle godine, u samom centru Horgoša, šest osoba je povređeno u sukobu marokanskih i avganistanskih kriminalaca. Snimak sukoba na kom se vide naoružani muškarci kako trče pored osnovne škole, zabrinuo je meštane. Samo u poslednja dva meseca, u junu i julu ove godine, ubijena je jedna osoba, a ranjeno pet u krijumčarskim obračunima.

Srpska policija nije uspela da ih razoruža u potpunosti, a arsenali oružja koje ove grupe poseduju stavili su u prvi plan i pitanje porekla oružja.

BIRN takođe poseduje i snimke poziva i Votsap prepiske između avganistanskih krijumčara i posrednika srpske policije koji im je nudio imunitet i nastavak aktivnosti u zamenu za predaju oružja. Dogovor nikada nije u celosti ostvaren, a obračuni su nastavljeni.

„Oni (krijumčari) su pametni“, kaže jedan krijumčar, koji se protivi upotrebi oružja. „Policiji predaju nekoliko kalašnjikova, pištolja, a imaju puno više. I uvek mogu da kupe još od Albanaca”.

Srbija je ključna tranzitna zemlja na takozvanoj Balkanskoj ruti koju koriste mnoge izbeglice i migranti iz Azije i Afrike u pokušaju da dođu do EU. Motivisane ogromnim profitom, krijumčarske grupe zauzele su teritoriju prevashodno na srpskoj granici sa Mađarskom.