Opština: Građani dužni da kategorizuju objekte za izdavanje

Bujanovac, 1. avgust 2023. Iz Opštine Bujanovac pozivaju građane koji pružaju usluge smeštaja suprotno zakonu koji ovu oblast reguliše da se što pre jave Opštinskoj upravi i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj. Oni čiji objekti nisu kategorizovani mogu se suočiti sa kaznama od 150.000 do 350.000 dinara.

Kako se navodi u obaveštenju,  Zakonom o ugostiteljstvu propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrši kategorizaciju tih objekata.

Kako kaže šef kabineta predsednika opštine Sali Salihi, obaveštenje za građane je stiglo iz Ministarstva turizma. Po njegovim rečima, Opštinska uprava ima službenike koji su na raspolaganju građanima po ovom pitanju.

Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko eTuriste.

“POZIVAMO sva fizička lica koja usluge smeštaja pružaju na način suprotan navedenom zakonu, da se u što kraćem roku obrate jedinici lokalne samouprave i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo). Po dobijanju rešenja o kategorizaciji ugostiteljski objekat i ugostitelj će biti evidentirani u sistem eTuriste, na koji način će, u skladu sa pozitivnim propisima,  moći da nastave sa pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja na zakonit način”, navodi se u obaveštenju.

Fizičko lice u navedenim kategorisanim objektima ugostiteljske usluge može da pruža neposredno ili preko posrednika, koji može biti samo pravno lice ili preduzetnik. U slučaju posredovanja fizičko lice i posrednik zaključuju međusobni ugovor koji se radi evidentiranja dostavlja organu jedinice lokalne samouprave.

“U suprotnom, na osnovu člana 92. stav 1. tačka  9) navedenog zakona fizičko lice je prekršajno odgovorno, a zaprećene kazne  se kreću u rasponu od 150.000 do 350.000 dinara”, stoji u obaveštenju.

Za sve dodatne informacije i pružanje stručne pomoći Opštinska uprava stoji na raspolaganju i građani se mogu obratiti putem mejla na info@bujanovac.rs ili na telefon 017/851103.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *