Za prava migrantkinja u Srbiji: Borba protiv trgovine ljudima i nasilja nad ženama

Bujanovac, 28. septembar 2023. Aktivnost „Zajedno možemo više“, koja ima za cilj promovisanje kulturološke razlike, kao i povezivanje žena sa lokalnom zajednicom i postizanje pune društvene uključenosti i jednakosti, sprovedena je u četvrtak, u Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Bujanovcu.

U akciji učestvuju žene iz Prihvatnog centra Bujanovac zajedno sa članicama Atinine Zagovaračke grupe, koju čine žene sa iskustvom izbeglištva, a sprovodi se u okviru projekta „Podrška devojčicama i ženama u Srbiji u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja” koju UG Atina realizuje u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije uz podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za migracije.

-Projekat ima za cilj da se devojčicama i ženama izbeglicama i migrantkinjama osigura veća bezbednost i omogući da nesmetano ostvaruju svoja prava, kako bi u potpunosti mogle da postanu nezavisne. Namera je takođe i da se dodatno podigne svest o neophodnosti borbe protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – kaže Bojana Nakić iz udruženja Atina.

Prisutni su bili u prilici da čuju više o zemljama iz kojih migrantkinje dolaze, razlozima zbog kojih one napuštaju svoje zemlje porekla, kao i o kulturološkim razlikama i izazovima sa kojima se ove žene suočavaju u integraciji u Srbiji.

-Udruženje građana Atina 20 godina pruža podršku žrtvama trgovine ljudima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Srbiji, uključujući psihološku i pravnu pomoć, te ekonomsko osnaživanje žena žrtava – objašnjava Nakićeva.

Atina zagovara, kako kaže, unapređenje legislativnog okvira, u cilju postizanja ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve u društvu.

-Atina se zahvaljuje na saradnji i naporima svim saradnicima i partnerima na lokalnom nivou, koji pružaju podršku onima koji su preživeli trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje, ili se nalaze u riziku od trgovine ljudima – kaže Nakićeva.

Svesna činjenice da su izbeglice i migranti u potrebi za različitim vidovima podrške, UG Atina se, po rečima Nakićeve, trudi da svojim znanjem i resursima pomogne što većem broju njih, posebno ženama i deci u oporavku i integraciji.

-U radu sa ženama i devojčicama iz ove populacije, kao i u kreiranju društva jednakih šansi i mogućnosti, od velike važnosti je i saradnja sa lokalnim samoupravama i drugim akterima na lokalnom nivou – dodaje Nakićeva.

Događaju su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, kao i lokalnih i međunarodnih organizacija.

Nakon završetka događaja, prisutnim predstavnicima institucija i ustanova, podeljeni su materijali izrađeni u sklopu projekta.

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *